Emilia Bjuggren

debatt Klimatomställningen kräver en politik som möjliggör en strukturomvandling. Därför bör Bromma flygplats snarast ersättas med bostäder, och tunnelbanan byggas ut omgående, skriver oppositionsborgarrådet i Stockholm Emilia Bjuggren (S).

Vi går in i det nya året med vetskapen att 2018 kommer att ha varit det fjärde varmaste året som har uppmätts. Fler orkaner, rekordtemperaturer och skogsbränder. Torka och skyfall som är förödande för jordbruket. Samtidigt som detta sker breder klimatförnekelsen ut sig, och nästlar in sig i några av världens mäktigaste politiska centrum.

Det är lätt att bli bedrövad. Kanske måste vi inse att det varken är staten eller vi som individer som kommer kunna vända detta. Att ta personligt ansvar och se över sin livsstil är absolut nödvändigt. Men det är inte genom förändringar på individnivå som de stora resultaten uppnås. Tyvärr går det heller inte att förlita sig på att den nationella eller mellanstatliga processen kommer att ske tillräckligt snabbt. Nya politiska ledare kan riva upp gamla avtal, klimatbudgetar kan snabbt minskas och frågan kan läggas långt ner i den populistiska byrålådan. Men det finns en arena där förändring kan ske på riktigt. Och där den faktiskt redan sker. I världens städer.

För första gången i mänsklighetens historia bor mer än hälften av världens befolkning i städer. Städerna producerar samtidigt cirka 70 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Mycket av klimatutsläppen och miljöförstöringen sker i städer. Därför måste kampen föras där.

En nedläggning av Bromma flygplats skulle möjliggöra 30 000 bostäder.

Stockholm är redan idag är ett internationellt föredöme men det behövs mer. Den största delen av stockholmarnas utsläpp kommer idag från trafiken. Vi Socialdemokrater vill att det ska vara enkelt att göra klimatsmarta val och att stockholmarna ska vilja låta bilen stå till förmån för kollektivt resande.

För att så ska vara fallet måste kollektivtrafiken vara snabb, smidigt och tillgänglig. Tunnelbanan ska byggas ut i enlighet med Sverigeförhandlingen och vi föreslår nu att staden förskotterar medel för att utbyggnaden av tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan ska kunna starta tidigare. Det kommer ge goda effekter för klimatet och framkomligheten.

Vi anser även att det inte finns någon anledning att vänta så länge som till år 2038 på att lägga ner Bromma flygplats. Det är viktigt för miljön men också för att långsiktigt bygga ut kollektivtrafiken i stadsdelsområdet. En nedläggning av Bromma flygplats skulle möjliggöra 30 000 bostäder i området och en ny tunnelbaneutbyggnad via Alvik mot Vällingby och Hässelby. Men det förutsätter att Stockholms borgerliga majoritet sätter ned foten kring vad som gäller för Bromma flygplats.

Ska Stockholms framgångsrika arbete med att stoppa utsläppen fortsätta krävs det större omtag. Klimatomställningen kräver en politik som möjliggör en strukturomvandling. Redan idag står flera städer som goda exempel i det arbetet, också i länder där staten inte alltid svarar upp mot städernas insatser. Det arbetet får inte sluta.

 

Emilia Bjuggren, oppositionsborgarråd (S), Stockholm