Foto: Älvsjömässan (Stadsmuseet i Stockholm)/ Lars-Bertil Arvidsson (privat)

Debatt För att vi ska klara coronakrisen krävs en faktabaserad rapportering som uppmuntrar oss till fortsatt eget ansvar, inte den alarmism, som pockar på auktoritära åtgärder, som har fått grepp i sociala och traditionella medier, skriver allmänläkaren Lars-Bertil Arvidsson.

Det verkar som om alarmism har fått grepp om rapporteringen kring Covid 19 utbrottet. Hälso- och sjukvården gör ett fantastiskt arbete och ligger före i kapacitetsuppbyggnad och förändring av vårdens innehåll efter nu planerade behov. Folkhälsomyndigheten gör ett fantastiskt jobb med information och åtgärder för att nå den där flacka kurvan av sjukvårdsbehov i landet.

Men vad får vi oss till livs från media både sociala och traditionella? Ständiga rapporter om ökningar och kriser!

Belastningen på IVA torde snart ha nått sin topp

Visst blir antalet rapporterade insjuknade per tidsenhet högre dock främst på grund av ökad provtagning och visst blir antalet vårdade på IVA per tidsenhet högre och totalantalet döda ökar. Men vad betyder det för vårt handlande? Det viktiga är väl att vi uppnår den »flacka kurvan« där antalet NYinsjuknade och NYinlagda på IVA inte ökar per dag och att antalet döda per dag håller sig stabilt något som faktiskt diagrammen nedan tyder på.

 

Källa: folkhälsomyndighetens grundredovisning i excel av antal döda per dag i landet.

 

Antalet döda per dag har hållit sig stabilt kring 25 i sju dagar vilket tyder på att kurvan blir flack även fortsättningsvis. Den här kurvan visar ju inte Stockholm där möjligen en något annorlunda kurva kan finnas men då marginellt. I andra länder ser vi ökande antal döda per dag särskilt i USA.

Källa: Folkhälsomyndigheten, IVA registret siffror för hela landet. Antal nyinskrivna på IVA plats.

 

Diagrammet ovan visar en mycket flack kurva över NYinlagda på IVA i hela landet. Problemet är både stort tillflöde men framför allt avflödet som går långsammare är normalt för IVA-vård. Är medelvårdtiden 10 dagar som rapporterats behövs det 300 IVA-platser i landet med ett tillflöde av 30 patienter per dygn. Detta antal platser finns det snart i enbart Stockholm som just nu har 143 Covid 19-patienter på IVA – i landet har vi kanske 1000 IVA-platser inom kort.

Inflödet har som diagrammet visar varit stabilt i 10 dagar och belastningen på IVA torde snart ha nåt sin topp. Belastningen är hög och kanske inte hållbar under lång tid men antalet platser just nu är nog väl avvägt.

Det viktiga är nu att fortsatt hålla smittan på nuvarande nivå eller helst sänka den för att kunna avlasta vården och långsamt kunna närma oss en mer normal situation. För att uppnå detta krävs inte alarmism som pockar på auktoritära åtgärder utan snarare en faktabaserad rapportering som uppmuntrar oss till fortsatt eget ansvar.

Lars-Bertil Arvidsson är allmänläkare och tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör Stockholms läns landsting