När skolminister Lotta Edholm (L) avskaffar elevens val kan mer än 40 procent av möjliga musiktimmar försvinna. Regeringens nedvärdering av musik som kunskapsområde i skolan tar bort chanser till den breda bildning som är en förutsättning för att också få spets.

Ämnet musik, liksom övriga i gymnasieskolans estetiska program tampas med sjunkande intresse i Sverige. Från 2011 till i år har andelen sökande minskat från runt 9 procent till dryga 6, medan sökande till ekonomprogrammet gått rakt motsatt väg, från strax över 8 till nära 18 procent i år. Tillsammans med samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap samlar det 94 procent av eleverna.

Till humanistiska program sökte omkring 600 år 2022–23, knappt 1 (en) procent. En siffra som verkligen borde oroa regeringen! Språk och humaniora är ju grunden för samtalet i samhället. Nu har det tillsammans med kultur blivit en liten spillra i gymnasiets utbildningsutbud.

Föreställningen hos högern att vi har för mycket främmande språk, musik och kultur i skolan i Sverige är inte sann

Musik, dans, bild, formgivning, teater, kan knappast beskyllas för att ta resurser från dem som vill läsa ekonomi, NA, SO och teknik.

Ändå förklarar Liberalernas skolminister förra veckans regeringsbeslut att avskaffa elevens val i grundskolan från nästa år med att det behövs fler timmar till framförallt SO och NO.

Beslutet är bedrövligt och får konsekvenser för finkulturen som ju även ministrar vill njuta av vid högtidliga tillfällen.

Sverige har styrts med borgerliga budgetar sedan 2006. Allt färre studerar språk och estetiska ämnen utan att vi fått fler tekniker och ingenjörer. Inte ens Svenskt Näringsliv kan vara nöjt med den utvecklingen.

Sverige är redan ett land fattigt på både konst- och folkmusiker.

I en rundringning av Kulturnytt i P1 vittnar 8 av 10 symfoni- och kammarorkestrar om att de haft svårt att rekrytera svenska blåsmusiker. Allt färre spelar fagott, det hotar orkestrars framtid.

Även manliga körsångare saknas, pojkar vill inte längre sjunga i kör.

Svenska kyrkan lider akut brist på organister.

Folkmusik influerar även konstmusik. Men svensk tradition upprätthålls och utvecklas i hög grad av internationella spelemän eftersom också denna av vissa Tidö-partier verbalt omhuldade musik lider brist på utövare.

Och sådär kan vi hålla på.

Föreställningen hos regeringen och högern att vi har för mycket främmande språk, musik och kultur i skolan i Sverige är inte sann. Vi har för lite!

Elevens val är ofta öppningen för barn som inte har kulturen hemifrån att istället möta musik i skolan. Det ger dem också något att föra vidare till sina barn. Med slopat elevens val minskar möjligheten att ge fler chans att lära sig spela instrument och sjunga.

Tankesmedjan Unga tankar om musik har listat femton skolor från norr till söder där musikprofilen hotas när elevens val tas bort.

Maria Rolldin med två barn på Lerbäcksskolan i Lund är inte ensam om att vara besviken. ”Musiken får barnen att växa som människor”, säger hon i P1:s kulturnytt.

Unga tankar om musik varnar för att musik och estetiska ämnens status som bildnings- och kunskapsämnen riskerar att minska ytterligare och efterlyser »en signal från regeringen om att man inte får lägga ner musikprofilutbildningar med detta som ursäkt.«

Troligen får de vänta förgäves. Inte ens med förslaget om bemannade skolbibliotek från 2021 har regeringen kommit till skott.

Den borgerliga regeringen har lyckats med konststycket att ha en kulturpolitik som ökar klasskillnaderna utan att ge underlag för en elit som kan spela på Nobelfesterna. Lotta Edholm och Tidö-lagets trångsynta och kulturfientliga politik är på helt fel väg.