ledare Inför Socialdemokraternas kongress i höst pågår nu försök att skynda på en ny ekonomisk politik. Vilket sägs väcka bekymmer på Finansdepartementet.

I påskhelgen hände inte så mycket. Men en gammal bekant dök upp i TV4:s Nyhetsmorgon, Göran Persson, där han lade ut texten om nationens tillstånd. Var det den tidigare lobbyisten från JKL vi hörde?  Var det Swedbanks styrelseordförande?
Tja, förmodligen var det den tidigare partiledaren, eftersom det handlade en hel del om det socialdemokratiska partiets framtid.
Detta parti borde bland annat, menade Persson, höja pensionerna, samt genomföra en stor skattereform som även innebär en kommunalskatt som inte som idag är högst i kommuner med problem.
Då skulle man kunna nå 40 procent av väljarna, menade han, genom att ”fortsätta vara ett vänsterparti, med fördelningspolitiska ambitioner”.
Det var lustigt att höra Persson, som ägnat en del år av sin tid vid makten åt nyliberala reformer, tala om sitt forna parti som ett ”vänsterparti”.

Ett budskap har dock pandemin och klimatfrågan tydliggjort: staten behövs.

Två frågor pockar på efter TV4:s intervju.  Är det så klokt om pensionerade partiordförande berättar för sittande ordförande vilken politik som ska föras?
Och kanske ännu viktigare – är det verkligen realistiskt att tro att Socialdemokraterna skulle kunna nå 40 procent, det vill säga drygt 10 procent mer än i senaste riksdagsvalet, om man blev mer progressiv i fördelningsfrågor?
Det är i så fall väldigt bråttom. För på de flesta socialdemokratiska kärnområden är det budskap man sedan länge förmedlat inte särskilt progressivt.
Försäkringskassan lämnar efter sig tusentals sjuka människor som försätts i ren fattigdom av en myndighet som skulle stå på medborgarnas sida. Arbetsförmedlingen stänger kontor och lämnar långtidsarbetslösa i sticket. Pensionssystemet gör många pensionärer fattigare ju äldre de blir.
Ett budskap har dock pandemin och klimatfrågan tydliggjort: staten behövs.

Nu pågår ett arbete inför den socialdemokratiska partikongressen i november, som syftar till att skynda på en ny ekonomisk politik.
Häromdagen framkom att partidistriktet i Stockholm motionerar om en progressiv kapital- och fastighetsbeskattning. Man vill avskaffa RUT-avdraget, införa en klimatvärnskatt för höga inkomster och en grön arvs- och gåvoskatt.
Villaägarna larmade förstås, men de förutsatte att den gamla sortens fastighetskatt ska återinföras, vilket inte är fallet.
Inför partikongressen i höst pågår också arbetet i Skånes partidistrikt med några om möjligt ännu mer ingripande motioner om en ny ekonomisk politik från Skånes partidistrikt. Det talas om att man är bekymrad på Finansdepartementet om vart det kan bära hän.
Och vad tycker Centerns Annie Lööf – hon som kan tänka sig att regera med Socialdemokraterna – om det som sker?

Den debatt nationen haft de senaste månaderna lär ha mynnat ut i slutsatsen att den borgerliga Alliansen nu är död.  Men det som nu händer i arbetarrörelsen aktualiserar förmodligen också frågan om när och hur januariavtalet ska avvecklas.