Mats Persson, utbildningsminister.

I en debattartikel har Annika Strandhäll tillsammans med en rad representanter från S-kvinnor skrivit om varför de inte delar regeringens prioriteringar inom folkbildningsområdet. Tyvärr förespråkar skribenterna en mindre ansvarstagande politik än den regeringen nu genomför.

Inledningsvis kan jag slå fast att både jag och representanterna från S-kvinnor förstår att folkbildningen har varit och är en viktig del av det svenska civilsamhället. Det är också varför regeringen höjer grundanslagen till folkhögskolorna med en permanent nivåhöjning på 100 miljoner kronor. Nästa år får studieförbunden och folkhögskolorna omkring 4 miljarder i stadsbidrag. Det är knappast en spottstyver. Stödet till folkbildningen är därmed även fortsättningsvis omfattande och möjliggör att mycket verksamhet kan bedrivas runt om i Sverige.

Exempelvis borde Socialdemokraterna be om ursäkt för sitt misslyckande

 

Sverige har samtidigt en tuff ekonomisk period framför sig och det betyder tuffa prioriteringar även för regeringen. Vi prioriterar i detta läge vuxenutbildningar som leder till jobb. Detta då vi har en växande arbetslöshet i Sverige samtidigt som det finns gott om lediga jobb. Så kan vi inte ha det. Därtill är det bästa verktyget för att motverka utanförskap att människor får ett jobb och en lön. Detta hjälper inte minst ensamstående kvinnor. Därför satsar vi stort på yrkeshögskolan och yrkesvux som nu byggs ut med 20 000 fler platser.

Jag som ansvarig minister gör samtidigt något som S-skribenterna inte tycks våga. Ta itu med det systematiska bidragsfusket. Exempelvis borde Socialdemokraterna be om ursäkt för sitt misslyckande att hantera det egna studieförbundet ABF. Beröringsskräcken från den socialdemokratiska partiledningen har varit kompakt när det kommer till skandalen runt ABF Botkyrka. Jag förstår faktiskt inte hur svårt det ska vara att ta avstånd från fiffel och kriminalitet i sin egen organisation?

Regeringen för nu en ansvarstagande och prioriterande politik för att det är vad som krävs för Sveriges bästa. Det är en tuff ekonomisk verklighet som regeringen inte tar lättsamt på.

Mats Persson, utbildningsminister (L)