Ungerska flyktingar i Sverige 1956. Bild: Sundsvalls museum

debatt I klimatkrisens spår kommer människor i världen att behöva flytta. Om vi i Sverige, i Europa och i andra länder stänger dem ute kommer det att kosta oss i uteblivna möjligheter, skriver Lennart Nyström.

Vad är migrationspolitikens mål? Att hålla folk borta från vårt land, ljuder det entoniga svaret, från allt fler politiker. Lös problemen utanför vårt land, säger de. Debattören Jonathan Pasic sällar sig till dem.

Visst behövs helt andra resurser än idag om inte flyktingarna ska fastna i hopplöshetens, slumartade, permanenta flyktingläger generation efter generation. Där kan Sverige gärna bidra med mer pengar än idag. Men ska flyktingarna komma vidare, bort ur sin flyktingtillvaro, räcker det inte med mer pengar till dessa läger. Flyktingarna måste då permanent kunna flytta från de provisoriska lägren och integreras i normala samhällen. Sådana finns ibland i närheten av flyktinglägren, ibland i Europa, ja någon gång i Sverige. Men någon uppsjö av villiga sådana samhällen tycks inte finnas. Denna brist beror i hög grad på vi-och-dom-attityder, som växer sig allt starkare i fler och fler länder. Så även i Sverige.

Dessa attityder måste brytas internationellt och i Sverige. Diskussionen om invandringspolitiken handlar idag, även i vårt land, mer och mer och oftast om vilka praktiska och kulturella problem och vilka kostnader invandringen medför för oss i Sverige. Invandringspolitiker bör vända på detta perspektiv och se mer till vilka möjligheter och intäkter som investering i invandrande människor ger.

Möjligheterna i invandring av flyktingar och andra finns för Sveriges del på flera områden:

  • Sverige har en av världens högsta sysselsättningsgrader. Ändå saknas folk på många områden, som prioriteras i politiken: vården, skolan, polisen, näringslivet m.fl. I politiken pratas bara satsningar på miljarder kronor, men varifrån ska människorna som ska göra jobbet, komma? Invandringen (och senare pensionsålder) är nog det enda svar som står till buds.
  • Ska vi möta behoven av folk i alla verksamheter vi vill prioritera genom att föda upp och utbilda nya generationer svenskar tar det 20-25 år för varje generation (ca 100 000 nya människor per år) att komma ut på arbetsmarknaden. Invandrare kan komma i jobb betydligt snabbare. Åtta år brukar framhållas som en lång tid att få flyktingar i jobb. Men vad är väl det mot 20-25 år?
  • Människor som tar sig runt halva jordklotet och hit, till exempel från Afghanistan eller Mali är ju enormt företagsamma och borde med rätt mottagande vara guld värda på arbetsmarknaden, om vi investerar i deras framtid här.
  • Politikerna pratar om innovationer, fler innovationer. Innovationer uppstår när människor med olika erfarenheter och kunskaper möts. Olika erfarenheter och attityder kan också ge upphov till konflikter om de möts med misstänksamhet och ”vi-och-dom”-attityd. Flyktingar ger möjlighet till kreativa, innovativa möten om de tas till vara och inte bemöts negativt utan positivt.

Femtio år runt förra sekelskiftet mötte Sverige krisen och överbefolkningen i vårt jordbruk genom att 1,3 miljoner svenskar emigrerade, främst till USA. Utan hänsyn till ursprungsbefolkningen där.

Visst kan arbetsgivarna dra ohemul nytta av flyktingar och invandrare också i vårt land. Vi ser mer och mer av det. Men vi kan inte avstå från de positiva effekterna som invandrande människor kan ge med hänvisning till att samhället och facket inte klarar sitt jobb att hindra utnyttjande av människor i vårt land. En positiv invandringspolitik måste ställa krav på arbetsgivarna och på olika sätt stärka fackets förmåga att organisera, även flyktingar och invandrare. Och att samhället verkligen följer upp att kraven på arbetsmarknaden följs, vilket inte idag sker.

Femtio år runt förra sekelskiftet mötte Sverige krisen och överbefolkningen i vårt jordbruk genom att 1,3 miljoner svenskar emigrerade, främst till USA. Utan hänsyn till ursprungsbefolkningen där. I klimatkrisens spår kommer människor i världen att behöva flytta. Om vi i Sverige, i Europa och i andra länder stänger dem ute kommer det att kosta oss i uteblivna möjligheter. Men det kommer också att kosta i liv. Andras och våra liv, när vi i Europa med vår våldsapparat gemensamt ska hålla dem ute. Sverige bygger nu flitigt militära allianser som kommer att utnyttjas i detta krig om vi inte tar vårt förnuft till fånga.

Lennart Nyström
Pensionär