Bild: IF Metall

Tänk om 19 poliser, 19 lärare eller 19 politiker hade dött. Tror ni att det hade varit lika tyst då, hade de ansvariga kommit undan? Knappast, skriver Lea Skånberg på IF Metall.

En maskinoperatör går till jobbet. Han kommer inte hem igen. På jobbet fastnar han med armen i ett transportband och avlider.

I smedjan pågick arbete med en stor fallhammare. Ett metallstycke lossnade, flög iväg och träffade en kvinna på halsen med sådan kraft att hon avled.

Det här är två exempel på arbetsplatsolyckor som resulterade i att arbetare dog på sin arbetsplats. För att hedra dem som avlidit på grund av arbetsplatsolyckor och för att uppmärksamma att dödsolyckorna återigen ökar genomför IF Metall en tyst minut på arbetsplatserna.

2011 dog 61 personer i arbetsplatsolyckor. Av dessa arbetade åtta personer inom IF Metalls avtalsområden. Sammanlagt dör det cirka 1 400 personer i arbetsrelaterade sjukdomar varje år. Det är exempelvis på grund av asbestexponering, självmord eller hjärtinfarkter.

ILO (internationella arbetsorganisationen) redovisar att var 14:e sekund dör en arbetstagare på grund av arbetsrelaterade olyckor/sjukdom i världen. Hittills i år har 19 personer avlidit på grund av arbetsplatsolyckor på svenska arbetsplatser. Har ni sett några feta rubriker om det?

Tänk om 19 poliser, 19 lärare eller 19 politiker hade dött. Tror ni att det hade varit lika tyst då, hade de ansvariga kommit undan? Knappast.

IF Metall tar den här livsviktiga frågan på allvar och accepterar inte att människor skadas, slits ut eller dör på grund av sitt arbete. Ett av förbundets prioriterade områden är nolltolerans mot dödsolyckor på jobbet.

Vi behöver tillsammans med andra fackförbund gå på offensiven och kräva att arbetsgivarna tar sitt ansvar för att förebygga arbetsolyckor. Regeringen måste ta arbetsmiljöarbetet på allvar och öka resurserna till Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet och föreskriftarbete.Bild: IF Metall

Vi behöver driva fler förhandlingar och vara pådrivande i arbetet med att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera. I det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver vi dra lärdom av tillbud och olyckor och vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att det inte händer igen.

IF Metall kommer att fortsätta vara pådrivande i arbetet med att ingen ska avlida på grund av olyckor på arbetsplatserna – ingen ska skadas, ingen ska slitas ut på grund av sitt arbete.

Alla ska ha möjlighet att arbete på säkra, trygga och utvecklande arbeten.

Lea Skånberg, enhetschef Arbetsmiljö- och försäkringsenheten, IF Metall.