Väntetiden för att hyra en etta i Sverige är i genomsnitt två och ett halvt år. Politiken måste använda det kommunala bostadsbolaget för att bygga mer, skriver Hyresgästföreningen.

Trots stor efterfrågan på hyresrätter och prisrekord för bostadsrätter byggs det inte tillräckligt. Människor kan inte flytta dit jobb och utbildning finns och företag har svårt att rekrytera den personal de behöver. Nu är det dags för både politiker och kommunala bostadsbolag att på allvar ta sitt samhällsansvar och bygga fler hyresrätter.

Står du i kö och vill hyra en etta får du i genomsnitt vänta i över två och ett halvt år och om du behöver en lägenhet med fyra rum är kötiden i genomsnitt tre och ett halvt år.

Det visar vår nya rapport ”Ett land fullt av bostadsköer”. Vi har frågat samtliga kommunala bostadsförmedlingar och allmännyttiga bostadsbolag om hur deras bostadsköer ser ut och resultatet är dyster läsning.

Kötiderna är alldeles för långa i alla delar av landet. Bor du dessutom på en ort som växer får du vänta väldigt länge. I tillväxtregionerna är kötiderna för en etta i genomsnitt nästan fyra år och för en fyrarummare fem och ett halvt år. Allra längst är köerna i Stockholms, Uppsalas, Hallands och Norrbottens län.

Med dessa siffror är det obegripligt att de allmännyttiga bostadsbolagen inte bygger hyresrätter. Det handlar om att sätta spaden i marken och komma igång. Med politisk vilja och tydliga direktiv kan de politiker som vill och vågar använda det kommunala bostadsbolaget för att bygga mer och direkt påverka både omfattning och inriktning av bostadsbyggandet.

Verktygslådan för en förändrad byggpolitik finns, det handlar bara om att landets politiker och tjänstemän ska våga – och framför allt vilja – börja använda den på rätt sätt.

Kommunpolitiker kan ge ägardirektiv till sina allmännyttiga bostadsbolag med ett särskilt uppdrag att bygga ett visst antal hyreslägenheter varje år. De kan ställa krav på de byggbolag som köper marken, de kan öronmärka områden för hyresrätter och de kan kräva tillbaka byggrätter som inte är påbörjade inom en viss tid.

Byggbranschen borde dessutom kliva fram och visa att det går att pressa byggkostnaderna. De pratar om att effektivisera, industrialisera och öka produktiviteten. Det är bra men det behöver också visa sig i praktiken. Prissättningen för byggande av hyresrätter kan inte vara styrt av bostadsrättsbyggandet utan måste ses som en egen sektor.

På vår sajt www.flerhem.nu finns siffror för hur bostadsköerna ser ut i alla delar av landet, tillsammans med tips på vad man kan göra för att påverka politiker att sätta fart på byggandet och råda bot på bostadsbristen.

Där finns också möjligheten att skicka bostadsminister Stefan Attefall i luften. Hyresgästföreningen har nämligen erbjudit honom en luftballongfärd över t ex Gotland, som har bland de längsta väntetiderna i landet för att få en hyresrätt.

Vi hoppas nämligen att om landets bostadsminister får en, bokstavlig, överblick av bostadsbristens konsekvenser så ökar också chansen att regeringen kommer med konkreta förslag och presenterar incitament för hur bostadsbyggandet ska få fart.

För läget är akut och de politiska besluten och ansvarstagandet brådskar. Bristen på bostäder, och särskilt på hyresrätter, hämmar dynamiken i samhället och den svenska ekonomin på ett allvarligt sätt.

Och det finns bara ett sätt att råda bot på bostadsbristen i Sverige: det är att bygga mycket, mycket mer.

Barbro Engmanförbundsordförande Hyresgästföreningen

Jonas Hagetoft, bostadspolitisk utredare Hyresgästföreningen