Susanna Gideonsson, Handels. Bild: David Bicho
Susanna Gideonsson, Handels. Bild: David Bicho

Tal om flexibilitet och valfrihet kan låta vackra men för många av Handels medlemmar är det i dag snarare ett hån. Det skriver Susanna Gideonsson.

Tal om flexibilitet och valfrihet kan låta vackra men för många av Handels medlemmar är det i dag snarare ett hån. Det vet vi, genom våra omfattande medlemsundersökningar, förtvivlade samtal och vittnesmål om en allt mer pressad arbetssituation också för dem som har jobb.

Handelsanställdas förbund välkomnar rapporten ”Stoppa skitlivet” med konkreta förslag för en tryggare arbetsmarknad. Handels instämmer också i att kraven för att förhindra missbruk av visstidsanställningar måste skärpas – också de som har arbete påverkas negativt av hot om arbetslöshet, som gör det enklare att försämra löner arbetstider och anställningstrygghet.

Handels har under flera år uppmärksammat problemen med en allt otryggare arbetsmarknad för allt fler. Våra medlemmar bär, dag ut och dag in, ett tungt ansvar för företagens allt mer flexibla bemanning – möjligen kortsiktigt lönsam för företagen, helt säkert en svidande förlust för både de enskilda individerna och samhället i stort. Stressrelaterade sjukdomar, vantrivsel, vanmakt och dålig arbetsmiljö ökar i takt med att de otrygga anställningsformerna gör det.

I Handels rapport från ”Utarbetad eller utbytbar?” från 2012 framkom hur dagens så kallade flexibilitet påverkar kärnarbetskraften negativt. Handels medlemmar tillhör i stor utsträckning kärnarbetskraften. De är ofta tillsvidareanställda, och de tar ett mycket stort ansvar i att hantera den situation som råder i deras bransch och på sina arbetsplatser.

På frågan ”Hur ofta kommer du hem utmattad från arbetet?” svarade en klar majoritet, 58,2 procent av de fastanställa att de ”ofta” eller ”alltid” gjorde det på arbetsplatser med hög grad av tillfällig bemanning. På arbetsplatser med låg grad av tillfällig bemanning var det betydligt färre som varje dag gick hem helt utmattade, mer än 20 procentenheter lägre; 36,7 procent.

Vi inom Handels ser med stor oro på att samtidigt som att utvecklingen har gått mot allt mer ”flexibla” anställningsformer, såsom anställning på få timmar eller korta tidsbegränsade anställningar har tillgången till välfärden minskat.

I rapporten ”Hit men inte längre?”, publicerad i oktober i år, framkommer det att en klar majoritet, 66 procent, av Handels medlemmar i detaljhandeln tycker att äldreomsorgen blivit sämre under senare år. En av fyra av med små barn svarar att de inte skulle kunna gå upp i heltid ens om de fick erbjudande, på grund av barnomsorgens öppettider.

Dagens otrygga anställningsformer är på många vis ovärdiga ett modernt samhälle. För den enskilda individen betyder det otrygghet att aldrig veta om och hur det blir med jobb nästa vecka, att inte kunna planera sådant som ett bättre boende, bildande av familj eller sparande – eller ens att gå på toaletten utan mobiltelefonen, då risken finns att chansen att bli inkallad till jobb går förlorad.

Ytterst är det ett problem för hela samhället – och en vidgad demokrati – att allt fler, inte minst unga, utestängs från trygghet på arbetsmarknaden.

Susanna Gideonsson, förste vice ordförande Handels

––––––––––––––––––

Rapporterna:
”Utarbetad eller utbytbar?” Handels utredningsgrupp: Josefine Boman, Stefan Carlén, Anton Strömbäck, november 2012
”Hit men inte längre?” Handels utredningsgrupp: Josefine Boman, Agneta Berge, oktober 2013