På en dag försvann en fjärdedel av anslagen till sjukvården i Grekland. EU:s åtstramningspolitik har drastiskt påverkat den grekiska folkhälsan, skriver företrädare för Socialistiska läkare.

Den ekonomiska krisen har slagit hårt mot södra Europa, och allra hårdast mot Grekland. När trojkan  – det vill säga Internationella valutafonden, Europeiska centralbanken och EU-kommissionen – beslöt att ge lån till Grekland var det med specifika krav, bland annat på att minska den offentliga sjukvårdsbudgeten från åtta proent av BNP till sex procent av BNP (Sverige lägger cirka tio procent av BNP på sjukvård).

På en dag försvann en fjärdedel av anslagen till sjukvård, och det priset betalar grekerna nu med sina liv.

Vi måste höja våra röster mot ett EU som sätter bankernas och marknadens intressen framför hälsan. Hur du röstar i EU- valet kan påverka hur EU väljer att lösa hälsokrisen i Grekland.

Arbetslösheten i Grekland är 26 procent, och ännu högre bland ungdomar. Sjukförsäkringen är kopplad till en anställning, och det finns en mellanperiod på ungefär ett år där de som blivit arbetslösa fortfarande har rätt till gratis sjukvård. Nu har så många människor varit långtidsarbetslösa så pass länge att de hamnat utanför sjukförsäkringen och det har redan börjat synas i hälsostatistiken.

Vi hörde om nödrapporterna från Grekland och reste dit för att se krisen inifrån. Som läkare var vi framför allt intresserade av hur åtstramningspaketen har påverkat den grekiska folkhälsan. Inget hade kunnat förbereda oss för den grymma verklighet som grekerna står inför nu.

Ungefär tre miljoner människor står utan sjukförsäkring, däribland en miljon barn. Detta på en befolkning på knappa elva miljoner. Om en familjemedlem förlorar jobbet blir hela familjen utan försäkring och för dem utan försäkring kostar all vård dyra pengar. Labprover, röntgenplåtar, antibiotika och sjukhusvård betalas ur egen ficka. Förlossningar kostar 600 euro för grekiska medborgare och 1 200 euro för asylsökande och papperslösa (systemet gör skillnad på greker och icke-greker). En abort 600 euro.

Med de minskade budgetanslagen har många sjukhus stängts ned, lönerna minskat och medicinsk utrustning blivit en bristvara. Det är dålig tillgång på ungefär 500 av de mest vanliga medicinerna. Den enorma hälsokris som väntar har vi bara sett början av.

Mellan år 2008 och 2010 har spädbarnsdödligheten ökat med 43 procent, självmordsfrekvensen har fördubblats, antalet nya HIV-fall har skjutit i höjden och malaria har kommit tillbaka. Människor med diabetes har inte råd med insulin, cancerpatienter kan inte betala för sina cellgiftsbehandlingar, den som bryter ett ben blir ruinerad. Människor som hamnar på sjukhus krävs på kostnaden via skatteverket och får betala med vad de har: sitt hus, sin bil eller andra tillgångar. Den som inte har några tillgångar kan hamna i fängelse, enbart för att den behövt vård.

Vi träffade volontärer från alla samhällsskikt på några av de många gratiskliniker för medicinsk vård som öppnat i krisens spår. Här kan oförsäkrade få gratis sjukvård och mediciner, och bara i Aten finns runt 15 liknande kliniker som drivs av olika solidaritetsinitiativ. Volontärerna skrädde inte orden för att beskriva situationen. Läkaren Olga kommer till en gratisklinik i Atens utkant efter sitt ordinarie jobb för att ta emot oförsäkrade. Hon jämförde regeringens politik med Hitlers: “De utför en utrotning på sitt eget folk”.

På organisationen ”Läkare i världens” klinik har man upphört med alla utlandsuppdrag och enbart koncentrerat sig på Grekland. Presidenten för ”Läkare i världen” i Grekland, Dr Mailli, beskrev en katastrofal utveckling för oss på sitt kontor i en nedgången del av centrala Aten. En hemlös gravid kvinna som hamnat i en psykos blev nekad vård på tre sjukhus för att hon inte kunde betala för sjukhusvistelsen. Nyligen skulle en man akut operera in en pacemaker, men blev utrullad från operationssalen för att hans försäkring inte var i ordning. Då hade sköterskorna redan rakat bröstet på mannen.

Det finns en särskilt alarmerande utveckling för barnen utan sjukförsäkring som vi vill berätta om. Det handlar om vacciner, som oförsäkrade föräldrar nu inte längre kan ge sina barn. Grundvaccinationerna för ett barn mellan noll och sex års ålder kostar totalt 1 600 euro för oförsäkrade, vilket gör att många avstår. Vid fem-sex års ålder ska barnen registrera sig hos en doktor för hälsoundersökning, och har de då inte ett fullständigt vaccinationskort får de inte börja skolan! På det här sättet skapar åtstramningspolitiken i praktiken en enorm underklass, som är outbildad och som lider av sjukdomar som egentligen är lättbotliga. Det är inte brist på vacciner i Grekland, det är bara att de inte kommer de fattiga barnen till dels.

Det är en kortsiktig och cynisk politisk verklighet.

Europeiska kommissionen och det Europeiska ministerrådet, som har möjlighet att förändra situationen måste ta ansvar för sin politik och vända trenden med nedskärningar i den offentliga sektorn som lösning på ekonomiska kriser. Låt hälsan vara vägledande för politiska lösningar. Använd din röst på söndag för att sätta stopp för en politik där människor betalar priset för krisen med sina kroppar.

Socialistiska Läkare

Lovisa Kasström, leg läkare

Darius Barimani, läkarstudent