Nooshi Dagostar. Foto: Jessica Segerberg

DEBATT De rikaste måste avstå sina skattesänkningar för att kvinnor inom vår gemensamma välfärd ska kunna få en rimlig arbetsmiljö och en lön det går att leva på, skriver Vänsterpartiets vice partiledare Nooshi Dadgostar.

Långvarig stress och utmattning är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning och det är kvinnor som dominerar sjukskrivningstalen. De senaste veckorna har det kommit rapporter på hur stressnivån i hela arbetslivet ökar. Unionen visade till exempel att 7 av 10 privatanställda tjänstemän känner stress på jobbet. Ökade krav på ständig tillgänglighet och bristande återhämtning är några av skälen.

Det är dock fortfarande så att den högsta stressrelaterade ohälsan finns bland yrkesgrupper som arbetar inom välfärdssektorn. Anledningarna är fastlagda: kraven är höga, men resurserna för små för att kunna genomföra alla arbetsuppgifter. Det är delade turer i hemtjänsten, för stora barngrupper i förskolan och för långa och slitiga dagar inom sjukvården.

Offentlig sektor har de senaste åren fått sina arbetsplatser slimmade. Det är färre arbetskamrater som ska sköta allt mer på samma tid. Arbetsuppgifterna blir fler samtidigt som resurserna blir mindre. Istället ökar pressen och stressen. Vi har fått sjuka arbetsplatser. Sjuksköterskor, hemtjänstpersonal, förskollärare, barnskötare, grundskolelärare är alla i riskgruppen för en eller flera sjukskrivningar under sin yrkesverksamma tid. Så ska vi inte ha det.

Lägg där till hur sjukförsäkringen försämrats och hur allt fler dessutom tvingas bråka för att få sin sjukpenning. Vi känner alla någon kvinna, ung som äldre, som har fått kämpa med Försäkringskassan för att få sin sjukskrivning godkänd. Kanske är det så att du som läser den här texten är en av oss och känner igen dig?

Den svenska sjukförsäkringen är OECD:s hårdaste och regeringen har utöver det beordrat Försäkringskassan att göra tuffa och hårda bedömningar. Det har fått helt orimliga konsekvenser.

Nedskärningar i välfärden är det som har orsakat nuvarande situation. Då kan man inte prioritera att avskaffa värnskatten så som socialdemokraterna och deras nya samarbetspartier C och L gör. De rikaste måste avstå sina skattesänkningar för att kvinnor inom vår gemensamma välfärd ska kunna få en rimlig arbetsmiljö och en lön det går att leva på.

Innan jul satte Riksrevisionen i gång en granskning av könsskillnaderna i sjukfrånvaron. Anledningen till det är att också riksrevisorerna har noterat att kvinnor är sjukskrivna nästan dubbelt så mycket som män. I februari kom uppgifter från Arbetsmiljöverket som följer samma mönster och är gravt alarmerande: av den nationella tillsynen som inleddes 2017 på arbetsmiljön inom äldrevården framgår det att nästan 90 procent av de besökta arbetsplatserna – 760 stycken – behöver förbättra arbetsmiljön. Det handlar om stress, bristande resurser och tunga arbetsuppgifter. Balansen mellan krav som ställs på personalen, och dom resurser som sedan ges för att kunna genomföra dem, håller inte.

Dessutom är det så här: för att kunna bli frisk behövs det en sjukförsäkring att lita på; att luta sig mot, när man behöver det som mest. Tyvärr är dagens sjukförsäkring allt annat än det. Mycket beror på att reglerna för den svenska sjukförsäkringen är OECD:s hårdaste och regeringen har utöver det beordrat Försäkringskassan att göra tuffa och hårda bedömningar. Det har fått helt orimliga konsekvenser där tiotusentals människor trillar ut ur försäkringen, vilket gör det ännu svårare att komma tillbaka till arbetslivet.

Vad som måste till är tid och resurser för rehabilitering och ökad bemanning i välfärden och inte som nu, då fokus har legat på att försämra den allmänna sjukförsäkringen med fler avslag. Det har inte gjort någon friskare, bara fattigare.

För att de barn som föds i dag ska kunna bli den första jämställda generationen, en generation där inte könet avgör den samlade livsinkomsten eller antalet sjukdagar, måste vi prioritera välfärden och inte skattesänkningar. Bara så får vi ett drägligt arbetsliv för alla och en sjukförsäkring att lita på.

 

Nooshi Dadgostar, vice partiledare Vänsterpartiet