PISA-undersökningen visar att svensk skola fortsätter att tappa. Friskolekaoset är på väg att förstöra Sverige som kunskapsnation, skriver företrädare för Folkkampanj för Gemensam Välfärd.

Friskolekaoset fortsätter och är på väg att förstöra Sverige som kunskapsnation. I dag kom PISA-undersökningen som visar att svensk skola fortsätter att tappa i internationell jämförelse. Jakten på vinst och tron på konkurrens som kvalitetshöjare har slagit sönder likvärdigheten i den svenska skolan och resultaten sjunker som en sten.

Man försöker därför skruva ner förväntningarna så gott det går. Landets skolminister Jan Björklund (FP) sa nyligen i den ansedda tidskriften The Economist att han förväntar sig sämre resultat och att det kommer ta flera år att vända utvecklingen i den svenska skolan. I DN svartmålades nyligen PISA-undersökningen genom att anklaga vissa länder för fusk. 

Yrvaket rusar nu den ena politikern efter den andra ut och kräver en annan tingens ordning, men den tydliga dubbelmoralen gör det till en omöjlig balansgång. Jan Björklund säger sig vara både upprörd och förbannad för att i nästa stund hysa viss förståelse för att både kommunala och fristående skolor tycker det är lättare att ta hand om studiemotiverade elever.

Uppdrag Granskning avslöjade senast hur vinstdrivande friskolor stick i stäv mot skollagen väljer bort vissa elever spär på ojämlikheten och segregationen i skolan.

Att Profilskolans VD i Stockholm, Greger von Sivers, såg sig tvingad att kasta in handduken är alltid något. Men att en extrem syndare lämnar det sjunkande friskoleskeppet löser inte problemen. Lika lite är det en lösning att som Jan Björklund ställa krav på tuffare kontroller från Skolinspektionen, kanske rentav i stil med Uppdrag Gransknings dolda kameror. Alla erfarenheter talar för att det leder till mer administration och mindre tid för lärarledd undervisning.

Grundproblemet är och förblir att vinst är överordnat kvalitet för alla bolagsstyrda friskolor. Då hjälper det inte hur mycket kontroller och inspektioner man bygger upp.

Därför tänker vi mobilisera alla goda krafter i Sverige till försvar för den gemensamma välfärden. Folkkampanj för Gemensam Välfärd finns redan i tio städer och nu växer en ny folkrörelse fram med den 10 maj som datum för landsomfattande manifestationer.

2014 kan bli det år då Svenska folket sätter stopp för de vinstdrivande bolag som utarmar välfärden, riskkapitalister eller ej. Det är dags att återföra skolan under demokratisk kontroll istället för att låta marknaden förstöra våra barns framtid.

Folkkampanj för Gemensam Välfärd
Theo Bodin, Stockholm
Claudia Velasquez, Helsingborg
Jessica Åhlin, Umeå
Emma Wennerholm, Höganäs
Erik Åslund, Sundsvall