“När det gäller socialförsäkringen har vi ofta gått hand i hand med vänsterkanten”, skriver Ulf Nilsson, Folkpartiets talesperson i socialförsäkringsfrågor.

Vi måste ta strid för inkomstbortfallsprincipen i socialförsäkringarna. Snart är det mindre än hälften av oss som vid sjukdom får 80 procent av lönen i sjukpenning. Om vi inte gör någonting nu, kanske vi redan om fem, tio år inte längre har kvar den traditionella svenska socialförsäkringen.

Tendensen är både tydlig och snabb. Allt färre får ett reellt skydd när de blir sjuka. Med en månadslön över 27 500 kronor har man inte längre hela sin inkomst försäkrad. År 1991 saknade endast 9 procent av de sjukpenningförsäkrade fullt inkomstskydd. Idag är det närmare 40 procent som saknar det. Enligt Folksam var det 2010 bara 39 procent som ansåg att ersättningen vid sjukdom är tillräcklig – en nedgång från 54 procent på bara två år.

Det är därför inte konstigt att den privata marknaden för inkomstförsäkringar växer, inte minst genom fackföreningarna. Fyra av tio förvärvsarbetande hade en privat sjukförsäkring år 2010. Tilläggsförsäkringar finns också i en del kollektivavtal. Även om vi inte kan jämföra situationen med den i USA, så leder det till samma konsekvenser. Att lämna en trygg anställning för med sig allt större kostnader i form av förlorad försäkring. Kostnaden för detta får vi alla bära i form av inlåsningseffekter på arbetsmarknaden.

För oss liberaler, är det viktigt med både allmänna socialförsäkringar och fungerande privata försäkringar. Problemet med dagens kompletterande privata försäkringar är dock många. Förutom att de ofta är knutna till en viss arbetsplats eller ett fackförbund så innefattar de inte alltid hela befolkningen. Bara genom våra allmänna socialförsäkringar kan alla, även de med medfödd sjukdom, vara säkra på att få försäkra sig. Riskerna sprids på många, kostnaderna kan hållas ned och solidariteten gentemot varandra upprätthålls. Detta vill vi i Folkpartiet värna.

Vi har en jämfört med partierna på vänsterkanten en diametralt skild syn på kapitalism, valfrihet och individens självbestämmande. Men när det gäller socialförsäkringen har vi ofta gått hand i hand, om än med lite olika utgångspunkt. Det var till exempel en liberal regering, under ledning av Karl Staaff, som genomdrev folkpension, bättre arbetarskydd samt ökat stöd till olycks- och sjukkassor. Det var också föregångare till Folkpartiet liberalerna som drev igenom den första statliga föräldrapenningen, då kallad moderskapshjälp. Vi vill värna individens möjligheter, oavsett vad livet i övrigt för med sig. Detta är något vi även fortsättningsvis måste stå upp för och ibland ta strid för.

Vår målsättning är att taket i sjukförsäkringen höjs till 36 700 kronor. Men vi vill också höja taken i A-kassan. Där ligger taket i dag ännu lägre på 18 700 kr, och färre än var tionde heltidsarbetande får 80 procent av lönen vid arbetslöshet. Folkpartiet vill höja A-kassan till samma nivå som sjukförsäkringen de första 100 dagarna.

Våra förslag handlar inte om orealistiska budgetsatsningar. Ett höjt tak, så att 80 procent av dem som betalar till sjukförsäkringen får 80 procent av lönen vid sjukdom, skulle enligt riksdagens utredningstjänst kosta 1,4 miljarder kronor. En ytterligare höjning, till ett tak på 44 000 kronor i månaden, så att 9 av 10 får hela sin inkomst försäkrad, skulle kosta 300 miljoner kronor. Detta kan jämföras med sjukförsäkringens totala kostnad som ligger på runt 87 miljarder.

Vi hyser därför gott hopp om att hitta en bra överenskommelse, i första hand med partierna inom Alliansen. Folkpartiet kommer också att prioritera dessa frågor i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen som påbörjats och som kommer att arbeta fram till januari 2015.

Ulf Nilsson, (FP) riksdagsledamot och talesperson för socialförsäkringar.