Karolina Skog

debatt Det är dags för en kriminalpolitik som fokuserar på de ekonomiska drivkrafterna bakom brottsligheten. Brottsbekämpning är mer än fler poliser och hårdare straff, vi kan inte låta våra vassaste verktyg ligga orörda. Sveriges styrka är våra myndigheter och våra byråkrater. De kan få bukt med momsbedrägerier, miljöbrott och vapensmuggling om vi ger dem mandatet och ger dem som står i frontlinjen ett bättre skydd, skriver Karolina Skog (MP). 

Som kandidat till posten som språkrör för Miljöpartiet vill jag beskriva en grön ingång till att få bukt med den organiserade kriminaliteten. Jag vill att vi gröna ska ta en mer aktiv och självständig roll i debatten. Något jag som grön skyr är politik som fokuserar på symptom, och som inte går till botten med orsakerna till ett samhällsproblem.

När vi utgår från drivkrafterna bakom kriminalitet flyttas fokus från att sätta ungdomarna som används i de kriminella kapillärerna i fängelse till att strypa syretillförseln till hjärtat. Färre ensidiga satsningar på fler poliser och mer förstärkning av myndigheterna som ger oss brottsbekämpande byråkrater, såsom Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Istället för att minska oskyldiga människors rörlighet och integritet på gator och torg behöver vi mer samverkan och bättre möjligheter för myndigheter att dela information och skapa en helhetsbild av de ekonomiska flöden som håller gängen vid liv. Det blir mindre fokus på längre fängelsestraff och mer på åtgärder för att komma åt de flöden som skapar makt och pengar åt de gängen, nämligen vapen, narkotika och andra varor som det går att tjäna pengar på.

Det ingår inga myndigheter som arbetar med tillsyn, trots att detta är mycket effektivt sätt att hitta in i kriminell verksamhet

Den ensidiga debatten har gjort att flera områden lämnats utan tillräckliga åtgärder. Låt mig ta några exempel.

Det största vapentillslaget i Malmö i år startade genom en livsmedelstillsyn. Tillsyn kan effektivt ge insyn i lokaler och verksamheter. Det finns bra lokala exempel på polis och åklagare samarbetar med tillsynsmyndigheter, men det saknas systematiskt arbete för att nyttja potentialen i tillsynen som brottsbekämpande verktyg och att se samband mellan de olika sätt som drar in pengar till yrkeskriminella.

Vinsterna som momsbedrägerier och punktskattebrott genererar är mycket stora, men risken för att åka dit är väldigt låg. Att spel används för att tvätta pengar är inte okänt, men inte ens statens egna kasinon har tillräckligt bra rutiner för att hantera detta på plats. Arbetet mot skattebrott och pengatvätt bör stärkas, både inom Sverige och internationellt, bl a genom land till land-rapportering.

Ännu lägre är risken att bli fälld för olika miljöbrott. Detta trots att sambanden mellan dessa brott och den organiserade brottsligheten är starka. Lönsamma affärsområden inom detta fält är avfallshantering, handel med djur och hantering av byggmassor.

Vi vet i dag nästan ingenting om hur vapen kommer in i Sverige, men tullen misstänker att de kommer tillsammans med andra varuflöden. Mycket tyder på att de organisationer som smugglar in vapen och narkotika är allsysslare och transporterar allt som går att tjäna pengar på. Det kan vara godis och hundvalpar ena dagen och vapen och människor nästa. Vi behöver kraftigt stärkta åtgärder för att få grepp om hur vapen, narkotika och annat som de kriminella tjänar pengar på kommer över våra gränser. Tullen och andra myndigheter som har redskap för att stoppa detta behöver bättre verktyg.

För att tjänstepersoner på olika myndigheter ska kunna göra sitt jobb behöver de bra verktyg, men också skydd. De som står på frontlinjen och fattar beslut om att beslagta kriminellas tillhörigheter, omhänderta deras barn eller avslöja fusk med bidrag eller skatter ska inte behöva göra det med risk för sin eller sina anhörigas säkerhet. Det är idag inte möjligt för dessa att skydda uppgifter om exempelvis sin hemadress. Att hot förekommer mot dessa grupper är väl dokumenterat och det är helt orimligt att det bara får fortgå. Här är jag beredd att gå långt för att skydda alla de som upprätthåller rättsstaten och vår välfärd. Möjligheten för poliser att vara anonyma har stärkts och detsamma bör göras för andra som utför centrala uppgifter för att stoppa den organiserade brottsligheten. Hur detta kan genomföras med bibehållen rättssäkerhet och med respekt för offentlighetsprincipen är en uppgift för våra vassaste jurister att ta sig an.

Den samverkan mellan olika myndigheter som startats för att komma åt den organiserade brottsligheten är en bra början. Men det ingår inga myndigheter som arbetar med tillsyn, trots att detta är mycket effektivt sätt att hitta in i kriminell verksamhet. Den har inte heller vidare stora resurser.

Att sätta ungdomar i fängelse tillsammans med vuxna kriminella, att kroppsvisitera barn och att sänka rättssäkerheten för de som bor i de mest brottsutsatta områdena är alla åtgärder som finns i debatten, som skapar fler problem än  de löser. Istället för ett race to the bottom i vem som går längst i att utmana rättssäkerheten bör vi samla Sveriges stolta byråkratkår i en offensiv mot den organiserade brottslighetens kärna genom att följa pengarna. Sätt dit Al Capone för skattebrott istället för att jaga de ungdomar som hamnat i hans klor.

 

Karolina Skog,
riksdagsledamot (MP)
kandidat till språkrör