Karolina Skog, riksdagsledamot för Miljöpartiet.

tjänstepension Både fack, arbetsgivare och de fyra borgerliga partierna har kritiserat förslaget om ett nytt regelverk om tjänstepensionsföretag. Nu ska riksdagens utskott skriva om förslaget.

Tjänstepensionsförslaget bygger på ett EU-direktiv som ska skapa en inre marknad för tjänstepensionsföretag och har redan gått ut som en lagrådsremiss. Förslaget är tänkt att röstas om i riksdagen under de närmaste veckorna, och det är fortfarande planen, enligt Karolina Skog, ledamot för Miljöpartiet i finansutskottet och ansvarig för förslaget där. Men det bygger på att utskottet kan komma överens när de sammanträder nästa vecka.

– Vi vill försöka hitta en lösning, och vi ska göra vårt bästa i utskottet för att förtydliga och göra förslaget bättre, säger Karolina Skog till Dagens Arena.

Redan i januari gick PTK, som förhandlar pensioner för privatanställda tjänstemän, och Svenskt Näringsliv ut i en gemensam debattartikel där de pekar på risker med det nya tjänstepensionsförslaget, som de menar »underminerar den svenska modellen« och ger mindre pengar i pension till försäkringstagarna då svenska pensionsföretag får sämre konkurrensmöjligheter.

I början av oktober kom ytterligare kritik från de två parterna, tillsammans med LO, som skrev till finansutskottet med synpunkter om att förslaget bland annat gör det svårare för parterna att informera sina medlemmar om försäkringar, att kapitalkravet missgynnar svenska företag och att enmansföretagare utesluts från att teckna tjänstepension.

Även de fyra forna allianspartierna kritiserar förslaget hårt i en debattartikel i Di, där de hänvisade både till synpunkterna från arbetsmarknadens parter

»Problemet är att regeringen vill genomföra direktivet på ett mer omfattande sätt än vad direktivet kräver. Förslaget ökar kostnader för tjänstepensionsföretagen, vilket i sin tur leder till sämre pensioner för flera miljoner svenska arbetstagare«, skrev fyra ekonomisk-politiska talespersoner för M, C, KD och L som anser att hanteringen av regeringen är »under all kritik«.

Dessutom handlade kritiken från de borgerliga partierna om att förslaget inte omfattade enmansföretagare.

Men Karolina Skog säger att en stor del av kritiken kom »i ett väldigt sent skede«, och att det är anledningen till att utskottet nu har bestämt sig för att arbeta om förslaget.

–Parterna har ju skrivit debattartiklar och framfört samma punkter till oss när vi har setts. Men det är en speciell situation när parterna kommer med kritik så sent, och att det inte har kommit fram i remissrundan, säger Karolina Skog.

Hon kritiserar också de fyra borgerliga partiernas agerande.

– Jag tycker att de gick väldigt snabbt till en slutsats att vi måste backa hela propositionen. Jag är i ett läge där jag fortfarande diskuterar och ser vad vi kan göra av den kritik som framkommit. Men ambitionen är att behålla det system vi har idag; att parterna tecknar pensionsavtal och sköter information.

Samtidigt menar hon att en del av den kritik som framkommit är farhågor, som inte nödvändigtvis skulle bli verklighet. Hon syftar då på frågorna om kapitalkrav och möjligheten för parterna att teckna avtal om försäkringar och information kring dem.

– Ambitionen är också att inte ändra på kapitalkrav, så att det inte det ska bli dyrare, säger Karolina Skog.

Däremot tycker hon själv att det var ett misstag att inte inkludera enmansföretagare i lagrådsremissen, men hon säger att hon själv inte har varit inblandad i förslaget från början.