Vad är det som gör att vi håller fast vid skadliga system? Vi borde kunna lära av både Sunne och Paris.

“Där sitter de uppe i Stockholm och…de tänker att alla kan åka kollektivtrafik. Men det funkar inte. Hemma hos mig går kollektivtrafiken två dagar i veckan…De vill att vi ska flytta in till städerna.”

Orden är Gustaf Klarströms, elev på Södra viken, ett yrkesgymnasium i Sunne. Han blir intervjuad i av Marcus Bornlid Lesseur i ett reportage om högersvängen bland unga i Aftonbladet Kultur.

Gustaf Klarström menar att bidrag till bilister enbart ska riktas till bilister på landsbygden. Inget ska ges till bilister i storstäder. Här håller han och jag med varandra.

Men det finns väldigt få, eller inga bilar. Så ser framtidens städer ut.

 

“Att man bara har en kilometer till jobbet och ändå tar bilen, det är liksom…”

Det är verkligen liksom. Om klimatkrisen ska hanteras på ett jämlikt sätt måste man sluta använda det så kallade hjärtlandet som sköld för att subventionera att Stockholmare, Göteborgare och Malmöiter åker bil när det finns kollektivtrafik.

I senaste SCB tappar regeringen stöd. Kanske för att breda insatser som skrotad reduktionsplikt inte är tillräckligt bra landsbygdspolitik. Det ser inte till de olika förutsättningarna som är uppenbara i till exempel Sunne.

Men vi som de facto sitter här i Stockholm då? Borde man inte ta det hela ett steg längre, inte bara acceptera dyr bensin utan rentav ta upp kampen för den bilfria stadsgatan?

När man ser stadsutvecklares ritningar av framtida städer är det en sak som är tydlig. Det är något som saknas.  Det är grönt och lummigt, vilket kommer vara viktigt och svalkade när det oftare är för varmt. Det finns plats för lekplatser för barn, lekplatser för vuxna (uteserveringar), plats för folk att flanera eller cykla runt. Men det finns väldigt få, eller inga bilar. Så ser framtidens städer ut.

Det blev ramaskri när de rödgröna ville att Sveavägen, Stockholms bullrigaste gata, skulle bli bilfri på sikt. Vad är det som gör att vi håller fast vid onödiga och skadliga verksamheter som bilar i Stockholm? Har vi svårt att se alternativen?

En bra start skulle kanske vara att ha fler bilfria gator under sommarmånaderna. För att pröva hur det känns, fördelarna som uppstår för så många när innerstads-bilisterna försvinner.

En lokalpolitiker i Paris stänger regelbundet ner biltrafiken på Champs-Élysées för att folk ska lära sig njuta av frisk luft, mer plats och lägre ljudnivåer. Och för att bilister ska lära sig traska. Hon har även gjort parkeringen svindyr och tagit bort massa parkeringsplatser. En förebild.

Vi borde lära oss av både Sunne och Paris.