Gudrun Schyman och Lotten Sunna, foto Oscar Stenberg

Om EU:s förslag till nya gemensamma asylregler går igenom kommer Sverige aldrig kunna återgå till en mer human flyktingpolitik. Därför bör regeringen tydligt klargöra om de ställer sig bakom detta regelverk, skriver Gudrun Schyman och Lotten Sunna från Feministiskt initiativ.

Under hösten förväntas EU anta unionens nya gemensamma asylregelverk. Om de förslag som ligger på bordet röstas igenom kommer Sverige aldrig kunna återgå till en mer human flyktingpolitik. Trots det är sannolikheten stor att regeringen kommer att rösta för det föreslagna regelverket.

Feministiskt initiativ vill att regeringen slutar mörka om förhandlingarna i Bryssel och tydligt talar om huruvida de kommer att ställa sig bakom ett regelverk som omöjliggör en återgång till Sveriges ordinarie asyllagstiftning och en human flyktingpolitik.

Debatten om vår framtida asyllagstiftning måste ske med öppna kort här på hemmaplan och inte i Bryssels dunkla korridorer.

Regelverket är till för att harmonisera EU-ländernas asyllagar för att skapa ett likvärdigt asylsystem för alla som söker asyl i Europa, oavsett vilket EU-land personen söker sig till.

Debatten om vår framtida asyllagstiftning måste ske med öppna kort här på hemmaplan och inte i Bryssels dunkla korridorer.

Så långt är tanken om ett gemensamt regelverk bra – om det inte vore för att vi lever i en tid och i ett Europa som präglas av en utbredd rasism och främlingsfientlighet där ett flertal regeringar är allt annat än intresserad av att värna om våra mänskliga rättigheter och asylsökandes rätt till skydd.

För att blidka Europas högerpopulistiska regeringar, med Ungern och Polen i spetsen, så har EU-kommissionen tagit fram förslag som sänker standarden på skyddsnormer i hela EU till en oacceptabelt låg nivå.

Ett av de mest uppenbara problemen med de förslag som ligger på bordet är att inga EU-länder kommer att kunna ge permanenta uppehållstillstånd. Om detta blir verklighet kommer Sverige aldrig kunna återgå till sin ordinarie asyllagstiftning och en human flyktingpolitik.

När Sverige antog den tillfälliga asyllagstiftningen, sommaren 2016, fick den stark kritik från alla remissinstanser och beskrevs som inhuman, kvinnofientlig, barnfientlig och inte konventionsenlig.

Regeringens svar på kritiken har varit att lagen är tillfällig, antagen på kort sikt för att lösa en »akut situation« och att Sverige kommer att återgå till den ordinarie asyllagstiftningen snarast möjligt och senast i juni 2019.

På senare tid har regeringen dock allt oftare hänvisat till att vi behöver vänta in EU:s nya asylregler. Nu står det klart vad detta innebär. Det innebär att regeringen väntar på att Sverige tillsammans med övriga medlemsstaterna ska ta beslut om ett nytt regelverk som omöjliggör en återgång till vår ordinarie asyllagstiftning med permanenta uppehållstillstånd som regel.

På så vis kan regeringen fortsätta att föra en inhuman flyktingpolitik, utan att behöva ta debatten här hemma. Det är inte ok – debatten om vår framtida asyllagstiftning måste ske med öppna kort här på hemmaplan och inte i Bryssels dunkla korridorer.

Feministiskt initiativ har alltid varit tydliga med att den tillfälliga asyllagstiftningen är omänsklig och ovärdig ett land som säger sig vilja stå upp för mänskliga rättigheter och allas lika värde.

Vi menar att en flyktingpolitik som bygger på tillfälliga uppehållstillstånd är inhumant, eftersom det tvingar människor att leva i konstant ovisshet och rädsla för att bli tillbakaskickade till de länder de har flytt.

Det är också en politik som bygger ett systematiskt, socialt utanförskap, som försvagar sammanhållningen i samhället och som försvårar integrationen. Ovissheten bidrar även till att människor tvingas under jorden vilket leder till stor utsatthet och risk för exploatering och utnyttjande, framförallt av unga.

Vi kan redan se att den tillfälliga asyllagstiftningen har resulterat i ett stort lidande bara efter ett år. Att permanenta denna typ av flyktingpolitik skulle vara katastrofalt för alla de människor som är i behov av skydd och drömmer om att få leva i trygghet, men också för det svenska samhället.

F! vill att regeringen säkerställer att den tillfälliga asyllagstiftningen upphör senast i juni 2019 och att Sverige röstar emot alla beslut inom EU som kan hindra detta från att bli verklighet.

Vi accepterar inte att regeringen fattar beslut om Sveriges framtida flyktingpolitik i bakom stängda dörrar i Bryssel eftersom regeringens beslut i Bryssel avgör Sveriges framtida flyktingpolitik

Gudrun Schyman är partiledare Feministiskt initiativ

Lotten Sunna är socialförsäkringspolitisk talesperson Feministiskt initiativ.