Sveriges migrationspolitik är på väg ner till EU:s miniminivå. Människor & Migration reder ut vad det innebär. Och vad menar de partier som säger att det inte räcker? 

Den 24 november höll regeringen en presskonferens där de föreslog att Sverige, för att minska antal personer som söker asyl i Sverige, ska sänka sig till EU:s miniminivå i migrationspolitiken.

I Människor & Migration går Arena Idés utredningschef Lisa Pelling och asylrättsjuristen Ignacio Vita igenom vilka konventioner och direktiv som styr hur vi kan tolka vad som menas med EU:s miniminivå och om regeringens lagförslag ligger på den nivån?

Vad innebär det att Sverige i och med den nya lagen tar bort möjligheten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande? Något som endast Cypern, Malta, Grekland och Rumänien gör. Om Sveriges nya lag ligger på en miniminivå i EU, vad menar de partier som säger att det inte räcker?