Mats Ekenger, Saga Tullgren och Jaime Gomez, Feministiskt initiativ

debatt Vi uppmanar regeringen att kräva att Turkiet upphör med sina militära angrepp mot det kurdiska folket och att omvärlden sätter press på Erdoğan för att få till stånd ett permanent eldupphör, att “humanitära korridorer” öppnas för att möjliggöra att hjälp kommer till civilbefolkningen och att Turkiet drar tillbaka sina trupper, skriver företrädare för Fi. 

 

Världen tittar nu på när Turkiets stridsvagnarna rullar in mot Syrien. Ett NATO-land anfaller kurdiska styrkor som deltagit i kampen mot Daesh. Kurderna lämnas som offer i en Turkisk invasion av Rojava. Media rapporterar hur civila faller offer för dessa attacker, som inte är legitima enligt folkrätten.

Kurdistan är ett territorium som aldrig har haft en stat. Efter första världskriget bröts det osmanska riket isär och Kurdistan delades mellan Irak, Iran, Turkiet och Syrien. Det kurdiska folket är ett av flera som i Mellanöstern har drabbats av invasioner, attacker och folkmord.

2011 byggs ett samhälle, en självstyrande demokratisk konfederation, och som skapade förutsättningarna för att olika folkgrupper, som bekänner olika religioner, skulle kunna samarbeta. Uppbyggnaden av samhället i Rojava är en ledstjärna i mörkret runt tragedin som pågår i Syrien. Rojava är ett bra exempel på hur det civila samhället aktivt, genom demokratiska organ, kan delta för att utforma sitt eget öde.

Det politiska systemet i Rojava vilar på ideologin Demokratisk konfederalism, som kännetecknas av en öppen demokrati, feminism och ekologism. Istället för en konstitution har de valt att anta vad de kallar för ett socialt kontrakt som utgår från FN:s samtliga konventioner för mänskliga rättigheter.

Feministiskt initiativ fördömer i de mest starka ordalag den militära invasionen från Turkiet mot syriska Kurdistan.

Kurderna har offrats av det internationella samfundet vid flera tillfällen: under första världskriget genom att förneka dem deras rätt till en egen stat, när de övergavs på 1990-talet i sin kamp mot Saddam Hussein i Irak, och de offras nu igen av USA och andra internationella aktörer som ser situationen i Kurdistan som ett tillfälle att vinna geopolitiska poäng som är fallet med den otydlig eldupphör som sägs förhandlades fram mellan Turkiet och USA utan diskussion med alla inblandade parter.

Den humanitära situationen i norra Syrien blir värre för varje dag som går. Mer än 280,000 människor är på flykt och organisationer som Läkare utan gränser (MSF) har beslutat att dra tillbaka merparten av sin personal från norra Syrien. Det är väl känt hur Erdoğans regering har använt militärt våld för att uppnå politiska mål och vid flera tillfällen beordrat belägring av kurdiska städer. I Turkiet har Erdoğans regering genomfört en rättslig kampanj för att tysta varje intern protest mot den militära offensiven. På det här sättet har fler än 240 personer av kurdiskt ursprung arresterats anklagade för att ha kopplingar till terroristorganisationer. Bland dessa finns bland andra borgmästare från HDP som är tredje största partiet i parlamentet och som motsätter sig offensiven i Syrien. Rapport efter rapport från olika människorättsorganisationer visar att Turkiet utövar statlig terror mot det kurdiska folket. Att vara tyst inför så allvarliga attacker mot den civila befolkningen är att ta ställning för barbari.

Donald Trumps regering har hotat med ekonomiska sanktioner mot Turkiet men det är bara ett spel för gallerierna. Olika experter har gjort analysen att sanktionerna inte är effektiva eftersom “stålimporten från Turkiet minskat med 76 procent sedan förra året” och det därför inte finns mycket som sanktioneras.

Feministiskt initiativ fördömer i de mest starka ordalag den militära invasionen från Turkiet mot syriska Kurdistan. Vi uppmanar den svenska regeringen att tillsammans med det internationella samfundet kräva att Turkiet upphör med sina militära angrepp mot det kurdiska folket och stoppar den militära offensiven som endast leder till ökat våld och lidande, sätter press på Erdogans regering för att få till stånd ett permanent eldupphör, att “humanitära korridorer” öppnas för att möjliggöra att hjälp kommer till civilbefolkningen och att Turkiet drar tillbaka sina trupper från syriskt territorium.

Kurdistan är en fråga där det krävs ett ansvarstagande från det internationella samfundet. Rojava ska vara en del av förhandlingarna om Syriens framtid. I dessa förhandlingar är det viktigt att det civila samhället i allmänhet och kvinnorättsorganisationer i synnerhet är representerade. Ett politiskt stöd för Rojava skulle sätta press på övriga parter i kriget i Syrien och förtydliga destruktiva patriarkala maktstrukturer. Samtidigt ska den svenska regeringen arbeta för ett upphävande av förhandlingarna med Turkiet, som vill vara medlem i EU, så länge landet fortsätter bryta mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna.

 

Jaime Gomez, utrikespolitisk talesperson för Feministiskt initiativ

Mats Ekenger, ledamot i utrikesutskottet för Feministiskt initiativ

Saga Tullgren, ledamot i utrikesutskottet för Feministiskt initiativ