När Loreen från Syrien lär sig cykla i Skara för att sedan lära andra kvinnor detsamma är hon ett exempel på hur demokratin rustar kvinnor till att få makt över sina liv. Årets mottagare av »statskunskapens nobelpris« visar vägen till ett samhälle där alla får kapacitet att blomstra.

Nytta eller blomstring? De båda begreppen rymmer två helt olika sätt att se på samhället. Den prisbelönta filosofen och indiske ekonomen Amartya Sen visar hur oändligt betydelsefullt det är att människor kan få möjlighet att råda över sitt eget liv och även påverka världen. Och att det bara är en demokrati som kan åstadkomma detta.

Frihet från fattigdom, rättigheter för både kvinnor och män, materiella förbättringar för fattiga som toaletter, ljus, lika möjlighet att cykla, fördelningspolitik, allt hänger samman. I sin forskning omfamnar han människans hela existens, skriver Li Bennich Björkman, ordförande i Uppsala universitets priskommitté.

Ett »fullvärdigt liv«, enligt Sen, är inte detsamma som ett samhälle där »nytta« mäts i form av fler bilar, rot-avdrag för ombyggda badrum, allt högre värde på bostadsrätter, ökande kapitalvinster, dvs. standardökningar för några men inte för alla. Det som också kan kallas utilitarism.

Sen visar istället på den grekiska filosofen Aristoteles idé om eudaimonia eller blomstring, för lika möjligheter till ett gott liv.. Framsteg måste bedömas utifrån hur människors frihet ökar så att de fritt kan bruka sin handlingsförmåga.

Han anger fem friheter för jämlik förmåga:

  1. Politiska friheter.
  2. Ekonomiska möjligheter.
  3. Sociala möjligheter.
  4. Insynsgarantier.
  5. Trygghetsgarantier.

Frihet är inte att välja mellan olika skolor utan att få möjlighet att påverka sin egen värld. Det är inte nya kök och långa flygresor utan hälsa, bra relationer, vardagsmotion, kultur, vänner och goda samtal. Tillit till varandra.

Mänsklig utveckling är mer än materiella tillgångar, skriver Sen, som ändå ser låg inkomst som en del av det som orsakar analfabetism och dålig hälsa, och utbildning som ett verktyg för högre inkomster.

Frihet är inte att välja mellan olika skolor utan att få möjlighet att påverka sin egen värld

Ekonomisk frihet syftar till frigörelse, inte bara till effektivitet, menar han också, och lyfter demokratins oundgängliga roll i att åstadkomma detta:

  • Demokratin skapar möjligheter att påverka och hävda intressen.
  • Dess konstruktiva roll skapar normer och värden.
  • Den skyddar mot svält och leder till utveckling och frihet.

Och viktigt: kvinnors handlingsfrihet är oundgänglig för att åstadkomma samhällsförändringar, skriver han i boken Utveckling som frihet: »Kvinnor ses inte längre som passiva mottagare av välfärdsförbättrande hjälp utan i allt högre grad /—/ som aktiva förändringsagenter som dynamiska pådrivare för sociala omvandlingar som kan förändra livet för både kvinnor och män.«

Den unga kvinna, Loreen, som lär sig cykla i Skara för att sedan lära andra kvinnor är ett sådant exempel, som visar vägen till blomstring.

Cykeln ger henne kontroll över sin kropp, ökad geografisk räckvidd och möjlighet att etablera relationer. Kort sagt ökad kapacitet att kunna råda över sitt liv.

Ett gott liv för flertalet går att uppnå, men kräver att man inte ensidigt fokuserar på kortsiktig ekonomisk nytta. Att få politikerna att inse detta är vår tids största utmaning.

 Fotnot: Amartya Sen får 30 september i år motta det Skytteanska priset, som delas ut av Uppsala universitet. Han får det för en forskargärning som aldrig upphört att sätta människans strävan efter ett värdigt liv i centrum. År 1998 fick han Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels Minne Boktips: Utveckling som frihet (Daidalos)

PS: I Skara kommun har det uppstått en debatt om att Loreen inte hade cykelhjälm i inslaget i SvT. Självklart olyckligt, men kommunen gör säkert inte om det…DS.