Monica Andersson, Bo Göran Hellers,Svante Forsström,Klas Cederwall, Sverker Lindström, Olle Wästberg,

Nya Slussen Stockholms stad har valt fel strategi. Nya Slussen är en felsatsning som inte alls skyddar Mälaren som utlovat. Tänk om nu, om två år är det för sent, skriver sex tunga experter.

Skyddet av Mälarens dricksvatten fungerar inte! SMHI har i en artikel i SvD skadskjutit hela Slussenprojektet genom att frångå sina tidigare garantier om havshöjningen.

Det är hög tid för de ansvariga, politikerna i Stockholms stadshus och tjänstemännen med ansvar för detta stora projekt att tänka om, att göra om.

SMHI är statens expertmyndighet bland annat i vattenfrågor och dotterbolaget  SMHI AB har fungerat som konsult åt Slussenprojektet med prognoser om den globala havshöjningen som numera måste anses felaktiga.

SMHI har hittills garanterat att den globala havshöjningen blir max 1 m till år 2100. När landhöjningen som är 50 cm under samma tid räknas bort blir det netto 50 cm lokal havshöjning till år 2100.

Just där går gränsen för vad Nya Slussen maximalt klarar av. Det är hela grunden för påståendet att Nya Slussen ska hålla i »100 år« och rädda Mälarens dricksvatten.

Men nu har samma SMHI omvärderat sin tidigare ståndpunkt! För fackkunniga kommer det inte oväntat!

Nya Slussens huvuddrag bestämdes innan klimatkrisen och den globala havshöjningen blev allmänt kända. Sedan dess har FN:s klimatorgan IPCC återkommit med nya, ständigt höjda prognoser för stigande världshav.

Den senaste uppgiften var max 1 m fram till 2100. Men IPCC ligger flera steg efter den internationella forskningsfronten, som amerikanska NOAA som räknar med upp till 2,5 m havshöjning till år 2100.

IPCC:s nästa rapport 2019 kommer att vara uppräknad och Slussenprojektet har redan slagit i taket. Det går inte längre att påstå att allt är under kontroll för Nya Slussen.

Stockholm behöver byta till en strategi baserad på fakta och vetenskap. Den finns redan runt hörnet.

Stockholms stad har valt fel strategi. Man har satsat allt på en överdriven tilltro till att det ska gå att förutspå hur havet ska bete sig under de närmaste hundra åren!

Kontrasten är stor mot andra svenska kommuner som Göteborg och Vellinge. Där undersöker man konsekvenserna av olika vattenstånd och skapar skydd.

Prognoser om havshöjningen är ett hjälpmedel i en planering som är öppen för nya fakta. Det är djup skillnad mot Stockholms inlåsta handlingsplan.

Stockholm behöver byta till en ny strategi som baseras på fakta och vetenskap och det är mycket enkelt, den finns redan runt hörnet.

Den svenska staten har redan, genom de fyra Länsstyrelserna runt Mälaren, lämnat riktlinjer om lägstanivåer för byggnader och infrastruktur runt Mälaren och vid kusten. De baseras på vetenskapligt kontrollerbara konsekvenser av olika framtida vattenstånd.

Stockholms stad behöver bara anta riktlinjerna som norm för stadens planering för att lyftas upp ur spådomarnas dimmor!

Den stora frågan är om staden kommer att erkänna konsekvenserna av det nya läget idag, när felen ännu går att åtgärda? Eller ska man hålla masken i två år till, tills det inte längre går att dölja att Nya Slussen är en felsatsning som inte alls skyddar Mälaren som utlovat? Då är det för sent att rätta till.

Länsstyrelsernas riktlinjer leder till krav på fyra nödvändiga åtgärder för att skydda Mälaren från havet och från översvämning av stränder och infrastruktur:

  • Slussportar och kajer måste höjas 50 cm vid Nya Slussen.
  • T-banebron över Söderström står på en vall som måste rivas eftersom den hindrar utloppet.
  • Spåren vid T-station Gamla Stan går upp till markytan i ett slukhål där vattnet kan rinna in, det ligger 90 cm för lågt och måste tas bort.
  • Först av allt måste bygget vid Nya Slussen ge utrymme för en ny T-banetunnel för att vallen och slukhålet vid Gamla stan ska kunna rivas!

Handlingsfriheten måste behållas nu när nya fakta om klimat och globala havshöjningar är på väg. Frågan måste omedelbart diskuteras, granskas och hanteras av ansvariga politiker!

Monica Andersson, ordförande i Samfundet S:t Erik

Klas Cederwall, professor emeritus KTH Vattenbyggnad

Svante Forsström, arkitekt SAR MSA

Bo Göran Hellers, professor emeritus KTH Konstruktionslära

Sverker Lindström, Journalist och författare

Olle Wästberg, tidigare generaldirektör