Sanna Vestin

Asylskäl handlar om så mycket mer än enbart inbördeskrig. Därför bör vi diskutera om asylskäl gentemot flyktingar från Afghanistan bedöms korrekt, skriver Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas riksråd.

Afghanistan kan inte jämföras med Syrien, påpekar talesmän för Migrationsverket gång på gång, senast i Uppdrag Granskning häromveckan, där antalet döda blev en huvudfråga.

Ja tack, sluta med denna jämförelse! Inbördeskriget pågår i Afghanistan oförutsägbart och livsfarligt, utan att ha nått dödsnivåer som i Syrien – tack och lov. Men asylskäl handlar inte bara om inbördeskrig.

Det handlar om förtryck mot dem som ses som avvikande eller inkräktare eller bryter mot sociala normer. Det handlar om total brist på rättssäkerhet och myndighetsskydd. Det handlar om konfliktlösning präglat av decenniers laglöshet – eller tillämpning av sharialag.

Tänk er det område som redan behärskas av talibaner eller IS. Där sker inga bombattacker för regeringens representanter vågar sig inte dit.

Ska vi återsända västerniserade ungdomar till talibanområden för att det är lugnt där? Nej – de riskerar förföljelse.

Lika farligt är det att återvända till hemtrakten som man lämnat på grund av en markkonflikt eller för att någon i familjen arbetat för »de gudlösa utlänningarna« eller för att man redan hanterats som danspojke. Den faran mäts inte i antalet dödsoffer i bombattacker.

Du kanske har ett pris på ditt huvud. Eller så har du inte det. Men du vet inte hur man beter sig, du har håret på ända, tatueringar eller ett kors om halsen, en smartphone med musik i fickan och det syns lång väg att du är fel.

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har hejdat en rad utvisningar från Sverige nyligen för att granska fallen. Andra utvisningar har stoppats av domstolar strax innan planet skulle lyfta. Beslutsfattarna har missat risk för personlig förföljelse. Samtidigt har en granskning nyligen visat på återkommande orimligheter, godtyckligheter och felhantering i handläggningen.

Varje människa har bara ett liv och en frihet.

Oavsett om man har personliga skäl eller har växt upp i ett grannland på grund av föräldrarnas flykt så anser Migrationsverket att de flesta kan klara sig i Kabul. Afghanistans flyktingministrar håller inte med, Amnesty håller inte med, inte Röda Korset … Det krävs ett nätverk för att klara sig.

Den omöjliga situationen i Kabul kallas nu för “ekonomiska skäl” – som om det skulle vara detsamma att vara arbetslös ungdom i Kabul som i Sverige. Men den arbetslöse i Kabul är utlämnad till rekrytering av de väpnade grupperna, eller exploatering som ni inte ens vill tänka på. Därför anses minderåriga utan nätverk ha skyddsbehov och får stanna. 18-åringar däremot anses klara sig. Undersökningar visar att de flesta försöker lämna Afghanistan igen. Det är begripligt – varje människa har bara ett liv och en frihet.

Vi har en asylprocedur i Sverige och varje ärende prövas. Är inte detta rättssäkerhet?

Nej, lika lite som existensen av en skola garanterar bra skolresultat. Det vi behöver diskutera är om proceduren fungerar och om asylskäl gentemot Afghanistan bedöms korrekt.

Stoppa utvisningarna tills Afghanistanpolitiken omprövats!

Sanna Vestin är hedersdoktor Malmö Högskola och ordförande i FARR, flyktinggruppernas riksråd.