Clara Lindblom Foto:Maurits Otterloo/ Anna Sehlin Foto: Anna Dvrnik.

val 2022 Vill du ha ett mer hållbart och rättvist Stockholm både för klimatet och för oss som bor här? Då ska du lägga din röst på Vänsterpartiet i kommun- och regionvalet den 11 september. Det är det enda sättet att vara säker på att sätta stopp för privatiseringar och utförsäljningar och ta tillbaka kontrollen över välfärden i Stockholm. Det skriver Clara Lindblom och Anna Sehlin (V).

På bara fyra år har de blågröna i Stockholms stad sålt ut lokalerna till 25 förskolor, tio skolor, fem äldreboenden och tre LSS-verksamheter. Dessutom så har 1200 hyresrätter försvunnit från bostadsmarknaden genom att de ombildats till bostadsrätter. I Region Stockholm har det blå styret suttit vid makten sedan 2006, under den senaste mandatperioden har det varit i sällskap av Miljöpartiet. Det här har lett till en katastrofal nedmontering av vården, med barnmorskekris, marknadskaos och vårdköer som resultat. 

Det är nog nu. Det är dags att bygga upp Stockholm igen och göra det till en stad där alla kan bo, leva och arbeta. För det krävs en stark vänsterpolitik. 

Vi i Vänsterpartiet vill satsa på personalen inom välfärdsyrkena och se till att de får resurser att göra sitt jobb. Det handlar om alla de sjuksköterskor, förskollärare och undersköterskor som bär nedskärningarna på sina egna axlar för att ta hand om oss invånare. Vi vill bland annat ge mer resurser till förskolan och skolan, minimera timanställningarna i äldre- och barnomsorgen, stärka förlossningsvården och stoppa privatiseringar och utförsäljningar. 

Det är nog nu. Det är dags att bygga upp Stockholm igen och göra det till en stad där alla kan bo, leva och arbeta. För det krävs en stark vänsterpolitik.

För att välfärden över huvud taget ska kunna bemannas så måste Stockholm också vara en stad där alla oavsett storleken på plånboken har råd att bo. Därför ska vi bygga betydligt fler hyresrätter med rimliga hyror, och inte enda en lägenhet till ska ombildas. 

Vi i Vänsterpartiet behövs också för klimatet. För att tala klarspråk så finns det två partier som driver en klimatpolitik som faktiskt uppfyller kraven för Parisavtalet. Men det är bara vi i Vänsterpartiet som driver på för en rättvis omställning. Och vi kommer aldrig att driva klimatpolitik med ena handen och samtidigt höja SL-taxan med den andra.

Många beslut för klimatet tas på kommunal och regional nivå. Vi är redo att göra de viktiga investeringar som krävs för klimatet. Vi ska bland annat inrätta fler naturreservat, grönområden och parker, lägga ner Bromma flygplats, göra plats för 30 000 klimatsmarta bostäder och satsa på en elektrifiering och omställning av hela transportsektorn. Spårtrafiken måste sättas framför motorvägsbyggen och stora satsningar ska göras på gång- cykel och kollektivtrafik. Med vänsterpolitik både i regionen och nationellt kan vi sänka priset på SL-kortet till 375 kronor i månaden och för barn och ungdomar ska resan vara gratis. 

För välfärden, bostäderna och klimatet – rösta på Vänsterpartiet den 11 september.

Clara Lindblom, oppositionsborgarråd och etta på Vänsterpartiets lista till kommunfullmäktige
Anna Sehlin, oppositionsregionråd och toppnamn på Vänsterpartiets lista till regionfullmäktige