Lena Rådström Baastad

debatt Årets första maj kommer gå till historien på många sätt. Bland annat för alla de tal som aldrig kunde hållas på plats. Därför publicerar Dagens Arena två av dessa. Här är Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastads tal.

 

Mötesdeltagare,
Sverige befinner sig mitt i en pågående kris, som dessutom är global. Coronapandeminprövar vårt land och vårt samhällsbygge men innebär också en utmaning för oss som medmänniskor. Livet är inte som det brukar, och vi måste under en tid göra drastiska förändringar i hur vi beter oss såväl vad gäller jobb som på fritiden.

Under den här krisen är det många som står i främsta ledet och gör ett enastående arbete. De gör det med såväl yrkeskunnande som stolthet. Jag tror jag talar för oss alla när jag säger: tack!

Mötesdeltagare,
Det är som sagt en pågående kris och vi vet inte i dag vad de exakta konsekvenserna blir av det vi just nu har att hantera. Men en sak vet vi redan: det är vid sådana här tillfällen som behovet av ett starkt samhälle där vi alla hjälps åt blir som allra tydligast. För en sak är säker när vi utmanas på det här sättet: ensam är inte stark.

Idén om det starka samhället är djupt rotad i vårt land och det har präglat stora delar av 1900-talet. Jag tror inte att det är en slump att dessa tankar har djupa rötter i just Sverige. Vi är ett land som har gått från att vara ett av Europas fattigaste länder till att istället vara ett av de rikaste, inte sällan på grund av att vårt samhälle gjort det möjligt för många att göra klassresor.

Vårt samhällsbygge var möjligt därför att det utgick ifrån socialdemokratiska idéer om alla människors lika värde, frihet, solidaritet och jämlikhet.

 

Mötesdeltagare,

Vi vet alla att idén om det starka samhället har mött kraftigt motstånd de senaste 30 åren, både i Sverige och i stora delar av västvärlden. Mantrat har istället varit att du ska ”satsa på dig själv”. Vi vet alla vad det lett till med avregleringar, privatiseringar och minskade resurser till det gemensamma som följd. Vi har kunnat se hur ansvar och risk flyttats från det gemensamma till individen. Vill du ha en bra pension som går att leva på? Varsågod, teckna en pensionsförsäkring. Vill du att ditt barn ska ha en bra skola? Då skulle du ha satt barnet i rätt kö redan som nyfödd. Vård efter behov och i tid? Nja, här går faktiskt privata sjukförsäkringar före i kön

Inte sällan har uppfattningar om en stark gemensam välfärdsstat och en stark offentlig sektor uppfattats som skällsord. När det varit som värst har ord som solidaritet ansetts lika modernt som en tjock-tv utan fjärrkontroll.

 

Mötesdeltagare,

Så har det alltså varit. Men nu när hela världen skakar, när oron också i Sverige blir påtaglig, pekar vi återigen på att det är det starka samhället som är lösningen. Att samhället också måste finnas där när vi är som mest sårbara.

Detta kommer knappast som några nyheter för oss i arbetarrörelsen. Tvärtom! Idén om det starka samhället är lika djupt rotad i vårt parti som den röda färgen på vår fana.

Vi vet hur viktigt det är att dela på risken och att dela på bördorna om vi förlorar jobbet, om vi blir sjuka eller om vi hamnar i ekonomiska svårigheter. Vi vet hur viktigt det är att vi säkerställer bra pensioner för de som slitit ett helt arbetsliv, hur viktigt det är att vi har en skola för alla barn, och hur viktigt det är att sjukvården finns där om du behöver den.

Eller när vi av full kraft drabbas av en pandemi.

 

Mötesdeltagare,

Det handlar dock inte bara om att samhället i form av staten måste finnas där i svåra situationer. Vi som medmänniskor måste också visa på solidaritet. Berättelserna om just detta är många i Sverige under den här krisen. Vi ser hur grannar hjälper varandra med att handla mat, eller att folk stödköper en lunchatt ta med från den lokala restaurangen och att vi undviker att hälsa på våra gamla far- eller morföräldrar för att istället ringa och småprata varje dag. Allt för att skydda våra nära och kära men också grannar och arbetskamrater.

Vår socialdemokratiska vision är ett samhälle som bygger på tillit och samarbete. Ett samhälle där såväl idrottsföreningar och kulturföreningar som resten av civilsamhället – tillsammans med det offentliga och privata – bygger ett samhälle där vi hjälps åt, där ingen lämnas ensam eller på efterkälken och där ingen hålls tillbaka i sin utveckling.

Mötesdeltagare,
Vi vet redan att många kommer att bli av med sina jobb, och att fler företag kommer att gå omkull. Att värna jobben är alltid av högsta prioritet för en socialdemokrat.

Därför är det bra att regeringen och samarbetspartierna löpande gör stora insatser för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Det är också bra att vi säkerställer att vi har tillräckligt med ekonomisk kraft kvar för att se till att Sverige snabbt kommer på fötter igen, när pandemin är över.

Det är vid det här laget en lång rad krispaket som presenterats, och som haft fokus på alltifrån stöd till utsatta företag som till löntagare som riskerar att förlora såväl jobb som försörjning. Det har också presenterats stora resurstillskott till välfärden.
A-kassan har förbättrats och möjligheterna till utbildning och omställning har blivit fler.
Det kommer trots alla insatser bli tufft för många – men ingen är ensam i denna kris. Du som drabbas har ett helt samhälle, ett starkt samhälle, vid din sida som gör allt för att säkra din försörjning och din hälsa.
Det är trygghet i praktiken.

Mötesdeltagare,
Det finns en stor förväntan på att vi tillsammans, genom vårt samhällsbygge, ska klara oss igenom detta.

Och när vi är ur denna kris då ska vi också ta ett gemensamt ansvar för att göra det kommande decenniet till det starka samhällets revansch.

När vi står här på första maj om fem år vill jag kunna säga att det här var vändpunkten då Sverige bestämde sig för att på allvar axla såväl bördor som sorg tillsammans.

Det var då vi bestämde oss för att alla ska ha en hygglig pension, inte bara de som har råd med dyra pensionsförsäkringar. Vi bestämde oss för att alla ungar ska ha en riktigt bra start i livet, inte bara de vars föräldrar ställt dem i kö till attraktiva skolor eller betalat för privat läxhjälp. Vi bestämde oss för at alla ska få sjukvård efter behov och i tid, inte bara de med privata sjukförsäkringar.

 

För att komma dit, för att bygga ett starkare samhälle, krävs att vi gör kloka investeringar som både stärker välfärden och underlättar en nödvändig grön och rättvis omställning. Där vi har trygga anställningar och där hela landet håller ihop, där vi minskar klyftorna och där vi säkerställer att alla våra äldre får en bra ålderdom. I vårt starka samhällsbygge lämnas nämligen ingen bakom eller utanför.

 

Mötesdeltagare,

Vi socialdemokrater är internationalister. Vi tror på internationell solidaritet. När vi nu drabbas av ett virus som inte respekterar några nationsgränser så ser tyvärr vi hur världens länder sluter sig. Vi ser också hur auktoritära ledare i olika delar av världen, som Ungern och Polen, använder pandemin för att rulla tillbaka såväl demokratiska rättigheter som kvinnors rättigheter.

Sällan har internationellt samarbete varit så viktigt som nu. Att stänga gränser för att möta en akut smittspridning är en sak, det är upp till varje land att göra sitt yttersta för att på sitt sätt möta detta stora och allvarliga hot.

Men om vi sluter oss även när det gäller områden som kunskapsutbyte, produktion av sjukvårdsmaterial eller varuleveranser så kan det i värsta fall leda till att krisbekämpningen blir till en allas kamp mot alla. Det är en kamp med bara förlorare.

För oss socialdemokrater är det viktigt att vi alltid värnar den internationella solidariteten. Därför måste vi, om det behövs, också lägga kraft på att få samma internationella solidaritet på fötter igen när krisen är över.

Mötesdeltagare,

Det är när vi utsätts för prövningar som vi visar vårt bästa jag. Det är när vi jobbar tillsammans som vi är som allra starkast. Tack för ordet, och ta hand om er!

 

Lena Rådström Baastad är partisekreterare för Socialdemokraterna