Foto: Pixabay

Valet 2022 Partierna måste göra mer för att det ska bli lättare för funktionshindrade att rösta och delta i politiken. Det skriver Olle Wästberg, tidigare riksdagsledamot (L) och  ordförande i Demokratiutredningen. 

Vi vet att svenskar med funktionshinder är ytterst beroende av politiska beslut, men att de har små möjligheter att rösta i valet. Myndigheten för delaktighet har konstaterat att valdeltagandet i denna grupp är så lågt som 20 procent. Det var 30 år sedan de med Downs syndrom fick rätt att rösta.

I Demokratiutredningen, för sex år sedan, kunde vi konstatera att många vallokaler var otillgängliga. Det har blivit bättre, men många är inte möjliga att komma in i för den med rullstol. Dessutom borde vallokalerna ha förstoringsglas tillgängliga.

Det borde vara självklart att medborgare med funktionsvariationer ska vara lika involverade i demokratin som alla andra.

Till det kommer brister i informationen kring valrörelsen. De politiska partierna satsar knappast på lättläst valinformation eller teckenspråk när så skulle krävas.

Dessutom är personer med funktionsvariationer underrepresenterade och inte inkluderade i valda församlingar. Det gör också att den som har funktionsnedsättning har svårare att identifiera sig med de valda församlingarna.

I hög grad beror det på att partierna inte satsar. Man vill ha rimlig andel unga och kvinnor, i allt högre grad personer med utländsk bakgrund. Men man har knappast ambitioner att få in medlemmar och kandidater med funktionsvariationer.

Till det kommer att det är mycket svårt för den som skulle bli vald att fungera. En undersökning vi hade i Demokratiutredningen visade att 43 procent av lokalerna för kommunala sammanträden inte uppfyllde kraven på fysisk tillgänglighet. Det fanns sällan hörselslingor. Också partiernas styrelsemöten hålls ofta i lokaler som inte är tillgängliga, några trappor upp utan hiss.

Vi bör rimligen ta steg för att förbättra demokratin för medborgare med funktionshinder.

Det borde vara självklart att medborgare med funktionsvariationer ska vara lika involverade i demokratin som alla andra. Och det kräver åtgärder. Det bör göras i valkampanjen och inför valdagen.

 

Olle Wästberg, tidigare riksdagsledamot (L) och  ordförande i Demokratiutredningen