Karin Wanngård Foto: Peter Knutson

debatt Stockholm växer och står inför stora utmaningar. Vi behöver göra nödvändiga investeringar på en rad områden. Stäng Bromma flygplats och bygg bostäder där, bygg ut tunnelbanan och kom upp i byggtakt, skriver Karin Wanngård (S).

Överfulla tunnelbanor. Igenkorkade vägar. Stressiga vardagar för många som ska hämta och lämna på skola och förskola. En bostadsmarknad som får människor att söka sig någon annanstans och som hindrar unga att ta klivet ut i vuxenvärlden på riktigt. Stockholm saknar inte direkt utmaningar. Vi behöver ta stora beslut och genomföra viktiga investeringar. Dessvärre har vi en ledning i Stockholm som har gått i politiskt baklås. En djup oenighet skär igenom partierna i viktiga frågor. Resultatet blir att inget görs.

Nu har det snart gått ett år sedan valet. Och för alla som följer stockholmspolitiken så är det här stilleståndet tydligt. Man kan inte komma överens om de stora frågorna. Så fort något parti har en invändning så lägger man frågan i byrålådan. Ingenting händer eftersom alla partier verkar ha vetorätt. Rekordet har nog moderaterna som slopat eller gömt undan i stort sett alla löften de gick till val på.

För alla som följer stockholmspolitiken så är stilleståndet tydligt. Så fort något parti har en invändning så lägger man frågan i byrålådan.

Det övergripande målet är snarare att försöka hålla ihop en majoritet som spretar betänkligt, istället för att försöka få fram politiska kompromisser med Stockholms bästa som mål. Det är ju så i politiken, att alla inte kan få allt hela tiden. Ledarskap handlar om att ta hänsyn till olika partiers ingångar och därefter arbeta fram förslag som ska ta oss framåt. Jag ser tre områden som särskilt viktiga denna mandatperiod. Där Stockholm måste gå framåt. Inte stå stilla på grund av partiintern hänsyn.

 

  • Lägg ner Bromma och bygg bostäder där

Vi behöver flytta trafiken till Arlanda, stänga Bromma och bygga 30 000 bostäder där. Inrikesflyget bör ersättas av tåg i stor utsträckning framöver, och en stängning av Bromma är ett viktigt steg mot det målet. För Stockholm skulle det ge en helt ny stadsdel. Tyvärr vet ingen vad majoritetens linje i detta är, eftersom finansborgarrådet inte vill svara på frågor i media om hur hon ser på Arlandas framtid. Miljöpartiet drev under förra mandatperioden att Arlanda skulle anpassas så att trafiken kan flyttas över. Här bör det alltså finnas möjlighet till en kompromiss över blockgränserna om moderaterna inte orkar med att fatta beslut.

 

  • Bygg ut tunnelbana

Bygger vi bostäder på Bromma så kan vi bygga ut tunnelbanan där. En ny tunnelbanegren till Hässelby via Vällingby, Bromma flygplats och Alvik skulle avlasta befintligt nät, och ge möjlighet för fler att ställa bilen och åka kollektivt. Vi vet sedan en tidigare utredning som vi tog fram inför Sverigeförhandlingen att den tunnelbanedragningen skulle ha en hög samhällsnytta jämfört med andra dragningar. Tyvärr har majoriteten satt detta projekt i frysboxen, vilket är märkligt för ett styre som säger sig värna en hållbar omställning.

 

  • Återgå till tidigare byggtakt

Under förra mandatperioden hade vi rekordhög byggtakt. Knappt ett halvår in på det nya styrets mandatperiod skrev man ner byggprognosen med hälften. Tafatta försök gjordes att skylla detta på nya amorteringskrav, en dimridå som man troligtvis inte ens själv tror på, eftersom vi vet att flera aktörer vill bygga hyresrätter, precis det som Stockholm behöver. Under året som har gått, så har knappt ett nämndsammanträde förflutit utan att byggen stoppats, särskilt gäller det förslag om att bygga hyresrätter i villaområden trots att man bedyrar att man vill ha blandade upplåtelseformer. Lägger man ihop alla dessa stopp så ser det inte ljust ut för alla som letar bostad. Tusentals bostäder har stoppats eller skjutits upp. Att prognosen skrivs ner förvånar nog därför ingen.

 

Stockholm växer och står inför stora utmaningar. Vi behöver göra nödvändiga investeringar på en rad områden. Stänga Bromma flygplats och bygga bostäder där. Bygga ut tunnelbanan. Komma upp i samma höga byggtakt som vi hade förra mandatperioden. Det är tre större projekt som inte bara är nödvändiga, utan skulle bidra positivt till sysselsättning nu när vi ser tendenser på att vi är på väg in i en lågkonjunktur.

Numera sitter vi tyvärr med ett styre vars enda syfte är att alla partier ska få igenom precis allt de tycker – annars får det vara. Vi har redan haft ett förlorat år, ska vi ha det så här i tre år till?

Karin Wanngård, oppositionsborgarråd (S), Stockholm.