Ledare För tillfället finns bara ett riksdagsparti som föreslår en försämrad a-kassa: Centern. Det framgår av regeringen+SD-budgeten och oppositionspartiernas skuggbudgetar.

Jämfört med regeringen vill C spara 5,5 miljarder på att sänka a-kassan och aktivitetsstödet. När Martin Ådahl presenterade sitt partis skuggbudget höll han till och med fram förslaget om den sänkta a-kassan som något särskilt betydelsefullt.

Egentligen är stödet för Centerns förslag betydligt starkare. De tre regeringspartierna har länge föreslagit en sänkt a-kassa, men tvingats till eftergifter av SD.

I en bemärkelse är omsvängningen en framgång för vänstersidan i politiken. För fyra år sedan röstade SD för en borgerlig budget och accepterade försämringar av a-kassan. Sedan dess har vänstern satt press på SD. Frågan har blivit alltmer känslig för partiet som i valrörelsens slutskede bara hade en röd linje: a-kassan.

 Frågan är dock om M även framöver kommer att acceptera att dansa efter SD:s pipa

I den moderata politiken utgör kravet på sänkt a-kassa en hörnsten i den ”arbetslinje” som ska ersätta ”bidragslinjen”. Att M gav efter visar att makten blev överordnad politiken. Allt var plötsligt till salu. Även partiets kärnfrågor.

Logiken i den uppfattning som C ger uttryck för – och som egentligen också finns hos M-KD-L – haltar emellertid betänkligt. För det första visar forskning att det är ytterst oklart om en lägre a-kassa verkligen skapar ytterligare incitament för att arbeta. För det andra, nu ökar arbetslösheten och även om arbetslösa blir utsatta för ökad ekonomisk press kommer inte alla att hitta jobb. För det tredje har många arbetstagare en inkomstförsäkring som inte påverkas av en sänkning i a-kassan. För det fjärde är det knappt hälften av de arbetslösa som har rätt till en inkomstbaserad a-kassa, en ändrad a-kassa påverkar inte heller dem.

Frågan är dock om M även framöver kommer att acceptera att dansa efter SD:s pipa. När jag pratar med Mats Essemyr, som mer än någon annan utmejslat TCO:s syn på a-kassan, uttrycker han tvivel: ”Hur länge kommer det att hålla? Det skulle inte förvåna om M tar nya initiativ under mandatperioden.”

I mitt samtal med Niklas Blomqvist, LO:s expert på a-kassan, får jag svar på vad som kan hända. Han understryker att C inte bara vill sänka taket i a-kassan utan också driva igenom en omstrukturering av hela a-kassesystemet där ersättningarna trappas ner. Det öppnar för att M-KD-L skulle kunna mörka sina syften: ”Risken är att en avtrappning bakas in i en större omorganisering samtidigt som SD enbart försvarar den initiala nivån på a-kassan.”

I själva verket finns skäl att lyfta blicken. En stark a-kassa bör utgöra en del av en kraftfull arbetsmarknadspolitik. Där ingår också andra ingredienser, som en arbetsförmedling som klarar att ge stöd till långtidsarbetslösa, stora satsningar på arbetsmarknadsutbildningar och nya offentliga investeringar.

Opinionstrycket har hindrat SD från att böja sig och regeringen har tvingats att backa när det gäller nivån i a-kassan. Men en sammanhållen politik för att få ner arbetslösheten lyser med sin frånvaro.