Ann-Magrethe Livh Foto Malcolm Jacobson

Hyresrätter Vår rödgrönrosa majoritet kämpar hårt för att bygga hyresrätter med rimliga hyror. Nu måste bostadsministern hjälpa oss att få investeringsstödet att funka, skriver Ann-Margarethe Livh,  bostadsborgarråd (V) i Stockholms stad, i en slutreplik.

Den senaste veckan har bostadsminister Peter Eriksson (MP) kritiserat Stockholms allmännyttiga bostadsbolag för att de inte kan använda det investeringsstöd för hyresrätter som hans regering instiftat.

Vi i Stockholm delar målet om hyresrätter med rimliga hyror och hoppas att bostadsministern är beredd att lyssna för att lösa ut de problem som finns.

Vänsterpartiet i Stockholm och jag som bostadsborgarråd har i åratal haft som den absolut viktigaste frågan att se till att det byggs hyresrätter med rimliga hyror.

Vi styr sedan 2014 Stockholm tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ. Den politik vi har för att bygga fler hyresrätter och pressa byggkostnaderna har våra partier kämpat hårt för.

Vår rödgrönrosa majoritet har genomfört en stor mängd åtgärder för att förbättra bostadssituationen i Stockholm:

  • Vi har tillsammans stoppat ombildningarna av våra gemensamt ägda hyresrätter till bostadsrätter och vi har ökat byggtakten av alla sorters bostäder men med särskilt fokus på hyresrätter.

Det här har inneburit att antalet hyresrätter ökar i Stockholm för första gången på mycket länge.

  • Vi har dessutom sänkt kraven rejält på vilken inkomst som behövs för att få hyra en bostad från våra allmännyttiga bostadsbolag,
  • Vi har startat ett helt nytt eget koncept med målet att bygga hyresrätter med rimligare hyror än i andra nyproducerade lägenheter
  • Och vi har börjat bygga Snabba hus, som är hyresrätter för unga vuxna och studenter som går extra snabbt att bygga.

Det här har inneburit att antalet hyresrätter ökar i Stockholm för första gången på mycket länge.

Vi vill att alla stockholmare och de som flyttar till vår stad ska kunna få ett eget hem.

När vi som är landets största kommun vid ett flertal tillfällen har berättat om de behov vi har av stöd från regeringen för att kunna pressa hyrorna, mer än vad vi redan försöker göra, förväntar vi oss att vår bostadsminister lyssnar.

Att bara åtta av alla hundratals pågående byggprojekt i Stockholms län kan använda sig av stödet talar sitt tydliga språk.

Vi tycker att det är väldigt bra att den rödgröna regeringen infört ett investeringsstöd för hyresrätter men vi måste arbeta gemensamt så att det funkar.

Jag hoppas att en översyn av investeringsstödet kommer att ske inom en nära framtid så att även vi i Stockholmsområdet kan dra nytta av det.

Då kan investeringsstödet faktiskt bidra till att uppfylla det mål som bostadsministern och vi i den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm delar – hyresrätter med rimliga hyror.

Ann-Margarethe Livh (V) är bostadsborgarråd i Stockholm.