Boel Godner (S) Foto Kenneth Nygren

Hoten mot demokratin Med ökat utanförskap och parallella system där de starkaste styr utanför lagen är både individers säkerhet och samhällets grundpelare hotade. Politikernas oförmåga att göra något åt det hänsynslösa utnyttjandet av utsatta migranter bland annat via EBO-lagen är ett akut hot mot demokratin, skriver Boel Godner (S), kommunstyrelseordförande i Södertälje, i artikel 14 i Dagens Arenas serie.

Långvarig arbetslöshet, trångboddhet och svårighet att lära sig svenska är en sorts utanförskap som har tillåtits breda ut sig i Sverige, särskilt i de bostadsområden som brukar kallas »utsatta områden«. Där är valdeltagandet lågt, skolorna får svårast möjliga uppgift att jämna ut skillnader mellan barnen, samhällsservice flyttar därifrån och brottslighet blir synlig.

Så länge vi har system som varje dag leder ovetande människor ut i detta kommer den utvecklingen att fortsätta och förvärras.

Ett sådant system kallas EBO och innebär att asylsökande tillåts ordna ett eget boende (alltid hemma hos någon annan) från första dagen i Sverige om man kan. Det är sällan hemma hos släkt eller vänner det sker utan är ofta en affärsuppgörelse som ibland görs redan innan flykten. Staten kontrollerar inte adressen när någon valt EBO. Staten kontrollerar inte heller att man bor där man är skriven.

Systemet för arbetskraftsinvandring är ett annat.  Många som kommer till Sverige med arbetstillstånd har köpt eller förfalskat ett intyg från ett företag utan att det finns ett jobb här. Flera gömmer sig och hamnar i svartarbete och svarta hyreskaruseller eller till och med hemlöshet.

Bakom detta svåra utanförskap finns ett annat.

Ett bottenlöst utanförskap som vi har ännu mindre kontroll över. Här finns människor som inte känner att de underbara möjligheter man har i Sverige gäller dem.

Detta utanförskap utgörs av parallella samhällen (ofta i ovan nämnda områden) och är ett akut hot inte bara för de som drabbas utan också för Sverige och det demokratiska öppna samhället.

I dessa parallella system gäller inte vanliga lagar och regler. Där styr de starkaste, de som har pengar och de som har vapen.

Med ökat utanförskap och parallella system är både individers säkerhet och samhällets grundpelare hotade.

I dessa bostadsområden har många har köpt sig in i ett ogiltigt första-, andra- eller tredjehandskontrakt. En del har skuldsatt sig för livet. Man kanske är i Sverige illegalt eller har fått ett utvisningsbeslut och gömmer sig. Man kan ha köpt en möjlighet att skriva sig på en adress där man sedan inte bor utan flyttar runt bland olika tillfälliga boenden och all kraft går till att skaffa pengar på något sätt.

De krafter som bygger sin politik på hat och att ställa grupper mot varandra kan på ett enkelt sätt spela på människors rädsla.

Denna farliga utveckling har möjliggjorts bland annat av våra egna system för invandring kombinerat med ett stort antal hyresrätter inom några bostadsområden i Sverige. Ett förstahandskontrakt har blivit en handelsvara och en möjlighet till försörjning.

Med hjälp av dessa ingredienser utnyttjas nyanländas utsatthet av skurkar som skapar sig förmögenheter och i andra änden blir några bostadsområden Sveriges mest segregerade platser. Bilden av flyktingar som fattiga och boende i utsatta områden cementeras.

Ett av de största hoten mot demokratin är det omgivande samhällets spegling av dessa »utsatta områden«. De krafter som bygger sin politik på hat och att ställa grupper mot varandra kan på ett enkelt sätt spela på människors rädsla. När de etablerade partierna inte verkar kunna göra något för att hejda segregationen är det lätt att vända sig till dem som saluför enkla lösningar med tydliga syndabockar.

Det är ingen slump att nästan alla partier talar om hårdare straff och fler poliser. Debatten har drivits dit av de som vill ha den där.

Ett förstahandskontrakt har blivit en handelsvara och en möjlighet till försörjning.

Jag är övertygad om att det behövs både fler poliser och tuffare lagstiftning men jag är också övertygad om att det behövs politiska beslut om ändringar i de system som underlättar för organiserad brottslighet och tillåter parallella system att växa fram.

Alla människor som flyr till Sverige och bosätter sig en kommun måste göra det på ett ordnat sätt.  Bostad för nyanlända som inte ännu är i etablering kan inte vara en uppgörelse mellan två privatpersoner. Berörd kommun måste i kontakt med staten få kontrollera att bostaden är laglig, värdig och någorlunda långsiktig.

Det finns inga alternativ till det om man vill bryta segregationen, minska utanförskapet, skapa ordning och reda på bostadsmarknaden och stoppa ett reellt hot mot vår demokrati.

Boel Godner (S) är kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.

Fler artiklar i serien hittar du här: