Barnmorskorna i Stockholm protesterar. För de vill kunna erbjuda en trygg och säker förlossningsvård för alla. De kan de inte nu. Barnmorskor har berättat om att fulla avdelningar nattetid där ingen hinner svara i telefon. Kvinnor med värkar som ringer får inget svar, får inte besked om att det är fullt, kommer ändå in till avdelningen och så har det hänt att kvinnor blivit förlösta på handikapptoaletten.

Barnmorskor berättar om hur de struntar i att gå på toaletten för att vinna tid. Ibland hinner de inte läsa journalerna ordentligt. De kastar i sig maten för att hinna med sitt jobb. Skyndar mellan patienter. Men ändå går det inte ihop. De klarar inte att ge den vård och det stöd som alla behöver.

Komplikationerna blir fler. Antalet kvinnor som hänvisas till ett annat sjukhus ökar. Lika så antalet akuta kejsarsnitt. För att det finns för få platser, för få sängar, för lite tid per födande kvinna och för få barnmorskor. Situationen är dessvärre sig lik i flera av landets storstadsregioner.

I första hand är det de födande kvinnorna som drabbas, i andra hand personalen som trots enorm arbetsbelastning försöker upprätthålla patientsäkerheten. Det är detta de protesterande barnmorskorna har fått nog av. Utöver detta, som i sig är nog för att kräva förändring, är det också svårt att tro att patienter som skickas runt, barnmorskor som tar ut sig, jobbar över och på bästa sätt försöker lösa omöjliga situationer kan vara kostnadseffektiv vård?

I tisdags i förra veckan framförde barnmorskor sina krav utanför Landstingshuset i Stockholm. Kraven borde vara självklara. För att kunna ge trygg och säker vård säger de: sluta spara på förlossningsvården, planera långsiktigt och ha en barnmorska per i kvinna i aktiv förlossning.

I Aktuellt säger en barnmorska att vi i Sverige borde kunna prestera bättre. Att ingen som inte vill det ska behöva vara ensam, utan barnmorska, under sin förlossning. Precis. Dessutom finns det forskning som visar att en barnmorska på plats under hela värkarbetet minskar andelen kejsarsnitt, användningen av smärtlindring, användandet av exempelvis sugklocka och gör förlossningen till en mer positiv erfarenhet. I Stockholm i dag är den typen av förlossning endast möjlig att välja för helt friska kvinnor med normala graviditeter. På övriga kliniker är villkoren annorlunda.

Barnmorskornas larm måste tas på allvar, liksom tidigare larm om hur för få sjuksköterskor också hotar patientsäkerheten. För en trygg och säker vård för alla krävs en sjukvårdspolitik som ser sambanden mellan en god vård och god arbetsmiljö.

Tills den dagen skulle det vara intressant att höra svaret på en fråga som barnmorskan Eva Nordlund ställde vid manifestationen i tisdags:

Vad är det för valfrihet Filippa Reinfeldt att alla kvinnor måste föda under de fabriksliknande förhållanden som förlossningsklinikerna erbjuder?

Vi hör er, försökte Filippa Reinfeldt säga genom buropen när hon talade till barnmorskorna utanför Landstingshuset. Tveksamt. Frågan är om hon lyssnar.