Rasmus Tallén, ordförande Handels avdelning 20 Stockholm-Gotland och Jessica P Klemetsson, ordförande Kommunal Stockholms län.

debatt Det är inte den som kommer till Sverige på arbetstillstånd som ska drabbas när arbetsgivaren fuskar. Det måste vara företaget som ska straffas, skriver fackförbundsföreträdarna Jessica P Klemetsson och Rasmus Tallén inför helgens S-kongress.

Snart inleds Socialdemokraternas partikongress i Örebro och i kongresshandlingarna går att läsa följande:

”Arbetskraftsinvandring av kvalificerad arbetskraft inom bristyrken ska underlättas utan att riskera lönedumpning. Arbetsgivare ska kunna söka internationellt efter kompetens när den saknas på svensk arbetsmarknad. Därför ska handläggningen underlättas och kortas. Möjlighet till talangvisum för personer med eftertraktad kompetens ska ses över och vissa utländska beskickningar få i uppdrag att arbeta med att rekrytera viktig bristyrkeskompetens till Sverige.”

Kommunal Stockholms län och Handels avdelning 20 Stockholm-Gotland anser också att arbetskraftsinvandringen är ett viktigt inslag när vi behöver arbetskraft till bristyrken. Men arbetskraftsinvandrare behöver få ett starkare skydd. Socialdemokraterna har tidigare slagit fast att regelverket måste stärkas upp så att arbetstagare som utnyttjas eller drabbas av att arbetsgivare missköter sig ska ha rätt till skadestånd. Detta behövs till exempel då arbetstagare tvingas betala tillbaka delar av lönen under bordet. Vi har sett detta med Uppdrag gransknings berättelse om vietnamesiska kvinnor på nagelsalonger. Vi har sett det de senaste veckorna när Kommunalarbetaren och Arbetet har granskat hemtjänstföretaget Enklare vardag.

Människor som kommer till Sverige för att arbeta i till exempel hemtjänsten eller på nagelsalonger råkar väldigt illa ut och hamnar i vad vi anser är ett modernt slaveri. Där de måste jobba långt utöver lagstadgad arbetstid, många gånger betala tillbaka av den redan låga lönen och i värsta fall betala hundratusentals kronor för att arbetsgivaren ska skicka in ett arbetserbjudande till Migrationsverket.

Allt detta gör att den som drabbas inte vågar kontakta sina fackföreningar för att få hjälp, många vågar inte ens bli medlemmar.

Till Socialdemokraternas partikongress 2019 vill vi kraftfullt göra medskicket att människor som kommer till Sverige på arbetstillstånd, inte ska vara de som drabbas när arbetsgivaren är oseriös och fuskar. Det måste vara företaget som straffas.

Det händer allt oftare att massmedia och högerpolitiker uppmärksammar fall där Migrationsverket utvisar människor som har fått för lite i lön eller för lite semester. Arbetsgivaren går fri och skickar en ny ansökan om arbetskraftsinvandring till Migrationsverket, men den som har kommit hit på ett arbetstillstånd kopplat till arbetsgivaren åker ut ur landet.

Allt detta gör att den som drabbas inte vågar kontakta sina fackföreningar för att få hjälp, många vågar inte ens bli medlemmar. Inte heller vågar de anmäla sina arbetsgivare till myndigheter på grund av rädslan att bli av med sina arbetstillstånd.

Vi anser att Sverige behöver arbetskraftsinvandring men regelverket måste ändras. Det kan aldrig vara svensk arbetsmarknadspolitik att ständigt straffa den som vill komma hit och jobba. Konsekvenserna och sanktionerna måste riktas mot oseriösa arbetsgivare, och regelverket måste formas så att det skyddar arbetstagaren. Systemen behöver därför riggas så att det är arbetsgivaren som straffas i stället för att arbetstagaren drabbas.

Sverige och välfärden behöver fler människor som vill arbeta inom bristyrken – inte företag som utnyttjar dem för sina vinstintressen.

 

Jessica P Klemetsson, ordförande Kommunal Stockholms län

Rasmus Tallén, ordförande Handels avdelning 20 Stockholm-Gotland