Foto: Ängelina Ahlén/Pixabay

Mäns våld mot kvinnor Var tredje vecka dödas en kvinna av en man som hon haft en nära relation med. I samband med den globala kampanjen mot femicide som pågår denna vecka kräver S-kvinnor att arbetet för att motverka det dödliga våldet mot kvinnor växlas upp.   

Att stoppa mäns våld mot kvinnor har varit en högt prioriterad fråga för den socialdemokratiska regeringen. Genom ett 99-punktsprogram har straffen höjts för bland annat misshandel, sexualbrott och grov kvinnofridskränkning. Samtidigt har en rad åtgärder vidtagits för att förbättra kunskap, metoder och samverkan för att förebygga våldet. 

S-kvinnor ser med oro på att arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor nu prioriteras ner med högerregeringen.

Socialdemokraterna vill fortsätta arbetet genom att bland annat införa en ny straffskärpningsgrund för brott där ett motiv varit att offret är av ett visst kön, och införa en Lex Lotta. Det innebär att när en kvinna mördas, trots att en myndighet känt till hennes utsatta situation, ska myndigheten ta sitt ansvar och anmäla sig själv. Socialdemokraterna vill också stärka socialtjänstens arbete mot mäns våld mot kvinnor. Yrkesverksamma inom socialtjänst och hälso- och sjukvård inklusive tandvård ska ha tillräckliga kunskaper att för att upptäcka och möta våldet. 

S-kvinnor ser med oro på att arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor nu prioriteras ner med högerregeringen, inte minst när det gäller resurser till kommunernas viktiga arbete för att skydda våldsutsatta kvinnor. SKR har redan meddelat att det saknas finansiering i regeringens budget för att den nya lag som ska förbättra situationen för kvinnor i skyddat boende ska kunna efterlevas. 

Nyligen uttalade den nya regeringen att man vill ”växla upp arbetet mot mäns våld mot kvinnor”. Vad denna uppväxling består i är svårt att se med det stålbad som kommuner och regioner står inför. Med stora hål i finansieringen av välfärden försämras kommunernas arbete med att stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn. 

Varje gång en kvinna mördas av en närstående innebär det ett misslyckande för hela samhället. S-kvinnor kommer att fortsätta arbeta för en nollvision mot det dödliga våldet mot kvinnor och att polisen, socialtjänsten och kvinnojourerna ges tillräckliga resurser för att kunna stoppa våldet i tid. 

Annika Strandhäll, Ordförande S-kvinnor