ledare Haveri havera. Om Region Stockholm skulle ha en slogan vore det en lämplig sådan. Är det inte det ena så är det det andra och denna gång är det vaccinet.

Stockholm ligger sämst till av alla regioner vad gäller vaccineringen. Denna dyrbara blandning som (nästan) alla väntar på att få insprutad i armen. För det ger oss hoppet tillbaka om en någorlunda normal tillvaro.

Men vaccinet har inte tagits fram primärt för att ge oss normalitet tillbaka. Vaccinet är framtaget för att rädda liv och undvika svår sjukdom.

Risken att dö eller bli mycket svårt sjuk i covid är starkt kopplad till ålder. Extremt få unga har dött av covid i Sverige. 91 procent av de som dött av sjukdomen har varit över 70 år.

Stockholm är alltså sämst i hela landet på att skydda de allra sköraste.

Ändå var 70 procent av de vaccinerade i Stockholm under 70 år. Knappt var femte som är färdigvaccinerad i Stockholm är 80 år eller äldre. Endast fem procent av personer med hemtjänst har fått två doser. Detta ska jämföras med sjuttio procent i flera andra regioner.

Stockholm är alltså sämst i hela landet på att skydda de allra sköraste.

Istället är man bäst på att vaccinera personer som i detta skede inte alls är prioriterade.

Vaccinet skyddar mot svår sjukdom och död. Att vaccinera för att undvika smittspridning är således sekundärt, dessutom vet man rätt lite om hur vaccinet fungerar gällande smittspridning. Att vaccinera de som är absolut skörast och riskerar att dö är därmed helt fundamentalt om vi vill rädda liv. Att som i Stockholm vaccinera unga och friska med argumentet att minska smittspridningen hjälper inte. Dessutom skyddar vaccinet så bra att det minskar behovet av att samtidigt vaccinera personal.

Men det är just vad Region Stockholm har gjort. I januari undertecknar region Stockholm ett avtal värt 8 miljoner kronor med det privata vårdbolaget Vaccindirekt för att vaccinera vård- och omsorgspersonal, som alltså är i priogrupp 2.

Vaccinet går åt. När det sen blir kraftigt minskade vaccinleveranser finns det inte något över till de som verkligen behöver. Medan vaccinationen av anställda inom vård och omsorg pågår har därmed inte vårdcentralerna vaccin till de allra mest utsatta.

Personer i ledningsgrupper, chefer, anhöriga och väktare har också fått sitt vaccin. Även vårdstudenter och föräldraledig personal får vaccin. Likaså personal som nyligen genomgått covid-infektion har vaccinerats, något som enligt experter bedöms som helt onödigt.

Man förklarar det bland annat med att när dagen börjar lida mot sitt slut och det finns vaccin kvar så vill man undvika att kassera det. Det låter ju rimligt, såklart. Så då mobiliserar man ihop 95 stycken brandmän, som får sitt vaccin.

Men om man kan mobilisera ihop ett gäng brandmän på kort tid borde man väl lika gärna kunna mobilisera ihop ett gäng 70-plussare?

Kan det vara Stockholms fragmentiserade och sönderprivatiserade vårdsystem som återigen spökar, månne?

När Folkhälsomyndigheten skärpt tonen om att äldre ska få vaccinet först eftersom de riskerar att dö sätts vaccinationen bland vård- och omsorgspersonal på paus i Region Stockholm.

Men skadan är ju redan skedd, fortfarande är extremt få sköra personer vaccinerade. Istället har fullt friska personer fått tränga sig före i kön, för det är ju faktiskt vad som skett.

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd, säger att hon är frustrerad på “bristen på vaccin” och att de gjort sin planering utifrån utfästelser om stora leveranser, och som sedan blivit mycket mindre.

Men herregud, så är det ju för alla regioner! Bristen på vaccin gäller överallt. Men många andra regioner klarar ändå av uppdraget att prioritera äldre framför unga friska. Dessutom har det ju varit alldeles uppenbart att vaccinleveranser varit prognoser, inga garantier.

Det är således ett vaccineringsmisslyckande som ansvariga politiker vägrar ta ansvar för. Starbrink borde vara frustrerad på sig själv och öppna upp för självrannsakan.

Men så blir det inte. Varken oppositionen eller journalister får ut information om hur vaccindoserna har fördelats. Att inte ens Hälso- och sjukvårdsnämnden, som är ansvarig för hela vaccinationen i regionen, får ta del av hur vaccindoser fördelas är bisarrt.

Region Stockholm har misslyckats totalt med att skydda de allra sköraste. Men istället för att ta sitt politiska ansvar skyller man ifrån sig. Det är inget annat än ett haveri.