Bild: Titta Knutsson
Bild: Titta Knutsson

Halvmesyrernas tid är förbi. Nu krävs en rejäl omställning om vi ska klara klimatmålen. Det skriver Annika Elmqvist, ordförande i föreningen Klimatriksdag2014.

Att det krävs en rejäl omställning är – i stark sammanfattning – budskapet i de sju motioner som klimatriksdag 2014 lämnade vidare till Sveriges riksdag. Förslagen är både genomförbara och nödvändiga om vi menar allvar med att Sverige ska vara klimatneutralt år 2050.

Sveriges klimatpåverkan ska halveras under nästa mandatperiod föreslår klimatriksdagen, som konstaterar att både AP-fonderna och Vattenfall måste sluta investera i fossila bränslen.

För att uppnå de globala klimatmålen behöver minst 80 procent av världens kända kol-, olje- och gasreserver bli kvar i marken. Då går det inte att fortsätta bygga värden på att de ska utvinnas.

De svenska AP-fonderna investerar i dag över 32 miljarder kronor i kol, olja och gas. Klimatriksdagen föreslår en avvecklingstid på fem år för AP-fondernas innehav i fossilbranschen. Det handlar inte bara om klimatmål utan också om pensionspengar som det gäller att värdesäkra.

I dag, när solenergi och vindkraft i rask takt är på väg att bli prismässigt konkurrenskraftiga, kan stora investeringar i fossilbränslen snabbt sjunka i värde. Vi kan helt enkelt råka ut för en fossilbubbla.

Klimatriksdagen föreslår också att den parlamentariska klimatberedningens förslag från 2007 blir verklighet. Den levererade en handlingsplan med sikte mot 2020. Tio av förslagen beräknades ge utsläppsminskningar på 4,6 miljoner ton koldioxid per år. Av dessa har bara två förverkligas. Genomför de åtta återstående omgående! är uppmaningen från klimatriksdagen. Det handlar om:

  • Kapacitetshöjning av järnvägen med minst 50 procent
  • Investeringsbidrag till biogasanläggningar
  • Höjd drivmedelsskatt med 70 öre per liter
  • Indexering av drivmedelsskatten efter BNP
  • Koldioxidbaserad förmånsbeskattning
  • Kilometerskatt för godstransporter
  • Skatt på fluorerande växthusgaser
  • Ändrad förmånsbeskattning för drivmedelsfordon

Vattenfall ägs till 100 procent av svenska staten. Regeringen styr Vattenfall genom ägardirektiv. Nu kräver Klimatriksdagen att bolagetfasar ut all fossil energi och snarast ställer om till 100 procent förnybar energiproduktion. Avvecklingen av kolkraften bör ske via stängning och inte via försäljning.

Vattenfall orsakade under 2013 utsläpp på 88,4 miljoner ton koldioxid vilket är nästan dubbelt så mycket som utsläppen från hela Sverige, vilka var 55 miljoner ton. Vattenfall planerar samtidigt för fem nya brunkolsgruvor i östra Tyskland. Svenska politiker kan aldrig påstås ta ett klimatansvar så länge de inte gör något åt Vattenfalls enorma utsläpp.

Klimatriksdagen kräver också att Sveriges offentliga upphandlingar görs miljö- och klimatsmarta. Dessa utgör en marknad värd 560-670 miljarder kronor per år, eller nästan en femtedel av Sveriges BNP. Med en sådan omfattning blir upphandlingarna strategiska redskap för kommuner, landsting och myndigheter att tackla klimatfrågan. EU:s nya upphandlingsdirektiv gör det också lättare att ställa miljökrav i den offentliga upphandlingen.

Klimatriksdag 2014 samlade drygt 600 deltagare från ett hundratal olika organisationer med sammanlagt två miljoner svenskar. Totalt behandlades 220 motioner. De representerar alla en folklig röst för kraftigt höjda ambitioner i klimatpolitiken. Nu finns en unik chans för de politiska företrädarna att ta tillvara detta engagemang. Ta den!

Annika Elmqvist, ordförande i föreningen Klimatriksdag2014

Se mer www.klimatriksdag2014.se