FRA har inte bara gjort fel, man har uppvisat ett systematiskt förakt för de riktlinjer man har att rätta sig efter. Det skriver Piratpartiets partiledare Anna Troberg.

På tisdagen slog riksdagen upp portarna och inledde höstens arbete. Det innebar pompa och ståt och traditionsenligt busande ministrar och media emellan. I skuggan av dessa festligheter smög regeringen ut ett förslag som innebär att FRA-shoppens portar nu öppnas. Regeringen vill nämligen att Säpo och Rikskriminalen från och med den 1 januari 2013 ska få tillgång till FRA:s signalspaning.

Under FRA-debatten 2008 förvandlades riksdagen till en kammarspelsriksdag där man skickligt spelade upp det skådespel som man ansåg bäst för att blidka de upprörda medborgarna. En gråtmild Fredrick Federley skickades in för att prata om sin mamma, medan den dåvarande försvarsministern Sten Tolgfors lovade att den så kallade FRA-shoppen var stängd. Symboliska plåster klistrades över lagens värsta sprickor och till slut lyckades regeringen tvinga igenom en i grunden trasig lag.

Det har gått fyra år sedan dess och nu ryker plåstren ett efter ett. I januari 2012 kritiserades FRA hårt av tillsynsorganet Siun (Statens inspektion för underrättelseverksamhet). Det uppdagades då att man upptäckt allvarliga brister i över 30 procent av de kontroller som gjorts av FRA:s verksamhet. Här är några av de brister som hittades:

FRA har skickat uppgifter till Säpo utan att ange tydligt varför. Siun påpekade detta för FRA, men vid en senare kontroll upptäcktes det att de utan förklaring gjort samma sak igen.

FRA har lagrat mer personlig information om individer än vad uppdraget kräver. Man har också underlåtit att gallra bort information som inte bör finnas kvar.

FRA har en skyldighet att förstöra viss information. Denna förstörelseskyldighet har dock FRA valt att tolka mycket kreativt. I stället för att helt förstöra uppgifterna har man sett till att man vid behov ska kunna återskapa dem.

FRA har inte bara gjort fel, man har uppvisat ett systematiskt förakt för de riktlinjer man har att rätta sig efter. En felmarginal på över 30 procent är inte acceptabel för en myndighet som har titthål rakt in i våra privatliv. FRA:s nonchalanta hantering av de brister som påpekats förtjänar inget vidare förtroende och absolut inte ökade anslag och mer fritt spelrum att dela med sig av information. Det är ett beteende som borde få regeringen att dra åt sig öronen och leda till allvarliga konsekvenser för verksamheten.

Den privata sfären har krympt dramatiskt de senaste åren. Frågan är om det ens går att tala om en privat sfär längre. Vår kommunikation övervakas av FRA. Information om var vi befinner oss lagras och kan hämtas ut utan brottsmisstanke enligt det nyligen implementerade datalagringsdirektivet och uppluckringen av LEK (Lagen om elektronisk kommunikation).

Justitieminister Beatrice Ask (M) hävdar med en dåres envishet att alla dessa integritetskränkande åtgärder görs för att skapa ett tryggare samhälle för oss alla. Sanningen är att det är allt annat än tryggt att leva i ett samhälle där staten betraktar oss alla som potentiella brottslingar och anser sig ha rätt till insyn i varje del av våra liv, varje timme, varje minut, dygnet runt, år ut och år in.

Hot från terrorister och andra kriminella hanteras bäst genom riktat arbete baserat på reell misstanke. Det går inte att skapa ett trygghet genom att montera ner själva fundamentet för ett demokratiskt och öppet samhälle. Trygghet är inte att per automatik betraktas som en brottsling av staten. Trygghet är att få sina rättigheter respekterade. Den sortens trygghet verkar dock inte Ask och regeringen vara beredd att ge.

Anna Troberg är partiledare för Piratpartiet.