Amelie Tarschys, Liberalerna Foto: Kate Gabor

Debatt Alla kvinnor, oavsett ålder, måste få bättre tillgång till undersökning, skriver liberalernas regionrådskandidat Amelie Tarschys Ingre.

Det handlar om över 600 000 kvinnor. Så många är de, de kvinnor som är 75 år eller äldre i vårt land och som inte längre blir kallade till screening (mammografi) för bröstcancer. Enligt Socialstyrelsen bör nämligen bara kvinnor i åldern 40—74 år kallas till mammografi. Varför ska äldre kvinnor diskrimineras?

Det är lätt att tro att det snäva åldersspannet beror på att bröstcancer knappt förekommer bland äldre kvinnor. Men det är fel. Faktum är att antalet fall av bröstcancer per 100 000 kvinnor är större för gruppen 80—84 år än för den yngre gruppen 65—69 år, enligt Cancerfonden.  Antalet fall är i själva verket mer än dubbelt så stort bland kvinnor 85 år eller äldre jämfört med kvinnor i åldern 40—44 år. Det är, med dessa siffror i åtanke, märkligt att Socialstyrelsen valt att inte rekommendera mammografi för kvinnor högre upp i åldrarna.

  Eftersom det rikstäckande mammografiprogrammet är i stort sett oförändrat sedan 1980-talet måste vi gå före på regional nivå 

Och varför rekommenderar Socialstyrelsen att kallelser till mammografi inte ska skickas förrän det år kvinnor fyller 40?

Redan år 2017 höjde överläkare Irma Fredriksson ett varnande finger när hon i Läkartidningen påpekade att bröstcancer är den ”näst vanligaste dödsorsaken för unga kvinnor.” En bidragande orsak är sannolikt att yngre kvinnor ofta inte vet om ifall de har så kallat ”täta bröst” eller inte. Täta bröst har en förhållandevis hög andel körtelvävnad, vilket medför en betydligt högre risk att drabbas av bröstcancer. Men brösttäthet går inte att bedöma på egen hand utan kräver en medicinsk undersökning. Innan första mammografin är det därför svårt – för att inte säga omöjligt – att veta om man som ung kvinna löper större risk att drabbas.

Så vad behöver göras? Eftersom det rikstäckande mammografiprogrammet är i stort sett oförändrat sedan 1980-talet måste vi gå före på regional nivå. Vi kan inte längre vänta på att Socialdemokraterna (som styr socialdepartementet som ansvarar för Socialstyrelsen) tar ett initiativ för hela landet.

Jag och Liberalerna i Region Stockholm vill därför:

  1. Att åldersspannet för mammografi ska utökas så att både yngre och äldre kvinnor blir kallade.
  2. Att mammografi och cellprovtagning ska räknas som friskvård för anställda.
  3. Att forskning om vad som orsakar bröstcancer – och hur denna cancerform kan förebyggas – bör premieras.

Om nuvarande trend fortsätter kommer omkring 8000 kvinnor i Sverige (många av dem yngre än 40 år och äldre än 74 år) att drabbas av bröstcancer bara i år. Det är 8000 kvinnor för mycket. Nu måste vi se till att alla kvinnor – oavsett ålder – får bästa tänkbara rätt till undersökning, behandling och vård. Bröstcancer har ingen åldersgräns – det ska inte mammografi ha heller.

Amelie Tarschys Ingre (L), regionrådskandidat