Foto: Socialdemokraterna/Wikimedia

Utbildning Regeringen presenterar i dag vad den åstadkommit inom utbildningsområdet. Åsa Westlund, utbildningspolitisk talesperson Socialdemokraterna, menar att det snarare handlar om 100 dagar av nedskärningar och löftesbrott.

Idag presenterar regeringen vad den åstadkommit inom utbildningsområdet på 100 dagar. Eftersom det finns en viss risk att regeringen kommer att presentera nya dimridåer om hur man ”satsar” på olika områden när man i själva verket skär ner och flyttar runt pengar, kommer här listan på nedskärningar och löftesbrott som regeringen inte vill prata om:

  • Liberalerna lovade i valrörelsen att de skulle stoppa religiösa friskolor, men nu har man istället lovat att de ska vara kvar.
  • En ny skolminister direkt från en vinstdrivande skolkoncern.
  • Skolkoncernerna har fått grönt ljus för fortsatt vinstjakt. Förslagen i Tidöavtalet kommer inte påverka de stora koncerner som redan finns.
  • Vuxenutbildningen har skurits ned med över en miljard.
  • Nedskärningar på kompetensförsörjningen via yrkesvux och yrkeshögskolan.
  • Utbyggnaden av likvärdighetsbidraget har stoppats.
  • 12 lärosäten runtom i landet har fått nedskärningar på totalt 81 miljoner kronor.
  • Man har struntat i att skjuta till tillräckliga resurser till skolan och låtit inflationen äta upp stora delar av skolans budget.
  • Skolverkets kvalitetsdialoger och arbetet med att stärka undervisningen runt om i landet har skurits ner.
  • Man har satt stopp för utvecklingen av branschskolor och därmed försvårat rekryteringen till bristyrken.

När 100 dagar har gått är det tydligt att svensk skola behöver en annan regering. En regering som prioriterar våra barn och ungas skolgång före skolkoncernernas intressen. En regering som prioriterar mer resurser till skolan före skattesänkningar till landets höginkomsttagare. En regering som inte skär ner på möjligheterna till utbildning och fortbildning när lågkonjunkturen står för dörren. Vårt Sverige kan bättre.

Åsa Westlund, utbildningspolitisk talesperson Socialdemokraterna