Foto: LO:s pressbild.
Foto: LO:s pressbild.

Bara var tredje yrkeselev är etablerad på arbetsmarknaden ett år efter att ha gått ut skolan. Det gör det svårt att matcha framtida kompetensbehov, visar en ny LO-rapport.

LO:s rapport Leder yrkesutbildningarna till jobb i Sverige?, som bygger på siffror från Skolverket, visar att alldeles för få får jobb inom den bransch de utbildat sig.

En av tre gymnasieelever som gått klart sin yrkesutbildning har etablerat sig på arbetsmarknaden efter ett år. En etablering innebär att en person har arbetat ungefär tio månader heltid med en snittlön för en 20-årig arbetare. Bara 28 procent av de elever som saknar gymnasiekompetens är etablerade på arbetsmarknaden eller i studier fem år efter att de lämnat gymnasieskolan.

Det är alldeles för låga siffror, anser LO.

– Yrkesutbildningarna behöver sättas högt på agendan. Det måste tas fram strukturer från politiskt håll samtidigt som den nedlåtande retoriken måste förändras. Skolan och branschen måste också hitta sätt att samverka och för det måste man ges reella möjligheter, säger LO:s utbildningspolitiska utredare Nina Andersson Brynja.

För att öka attraktiviteten föreslår LO bland annat att gymnasiet görs obligatoriskt, högskolebehörigheten återinförs på yrkesprogrammen och att branschen får vara med och påverka utbildningarnas innehåll och form.