Världsnaturfonden kritiserar regeringens passivitet i klimatfrågan. De kräver kraftfulla ageranden nu för att stoppa de allt snabbare klimatförändringarna.

Världsnaturfonden, WWF, kräver åtgärder från politiker och makthavare för att stoppa allt snabbare klimatförändringar. Uttalandena gjordes på en presskonferens samtidigt som FN:s klimatpanel IPCC möts i Stockholm, för att sammanfatta de senaste årens klimatforskning.

Tecknen på klimatpåverkan är nu så drastiska att ingen längre kan förneka dem, menar Världsnaturfonden. Arktis smälter snabbare än beräknat, havsnivåerna höjs och djurens lidande blir än mer synbart.

Tom Arnbom, biolog och Arktisexpert på WWF i Sverige, nyligen hemkommen från Laptevhavet i ryska Arktis, berättade om hur han sett kontinenten förändras under 30 års tid:

– Både havsisen och glaciärerna smälter. Det sker i snabbare takt än vad någon har kunnat tro, sade han och visade bilder på hur isen helt smält bort på vissa ställen så att marken börjat erodera ner i havet.

För djurlivet är utvecklingen förödande.

– Vi har alla sett hur isbjörnsmammor simmar med sina ungar för att isflaken smält bort. Sälstammen börjar minska i antal då många sälungar går igenom isen och drunknar.  Bristen på havsis tvingar också tiotusentals valrossar i Alaska upp på land. Om de blir skrämda trampar de ihjäl varandra i tumultet som uppstår i trängseln.

Enligt Tom Arnbom är Arktiska havet en indikator på hur klimatet förändras.

– Men samtidigt som detta sker öppnar länderna upp för olje- och gasexploatering som ökar utsläppen av växthusgaser ännu mer.

Marknadskrafterna är starka. Under en protest som Greenpeace genomförde mot det ryska oljebolaget Gazprom för att stoppa exploateringen av Arktis, blev aktivisterna gripna och ska nu ställas inför rätta i Ryssland.

Under två år fram till i maj i år var Sverige ordförandeland i Arktiska rådet. Många hoppades på att Sverige, med Carl Bildt som ordförande, skulle sätta agendan och kritisera kapplöningen efter Arktis olja under ordförandeskapet. De blev besvikna.

Det som förhandlats fram var ett avtal om samarbete vid eventuella oljeolyckor i regionen. Men fortfarande saknas en metod för hur det ska gå till i praktiken.

– Det är omöjligt att ta hand om oljespill där, inte minst när det är vinter, mörkt och stormar. I Mexikanska golfen finns bakterier som kan ta hand om oljan. Men i Arktis finns inte det. Det är för kallt, sade Tom Arnbom.

Riksrevisionsverket som granskade Sveriges arbete i Arktiska rådet är hårda i sin kritik. Bland annat lyfter de fram att Bildt inte tagit upp frågan om minskade koldioxidutsläpp, trots att regeringen själva sagt att det är den viktigaste åtgärden för att minska uppvärmningen av Arktis.

Att havsnivåerna blivit förhöjda och föroreningarna av haven ökar får konsekvenser för hela ekosystemet, menar WWF. Många fattigare länder, där man till exempel är beroende av fisket, drabbas hårt.

Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF, berättade att organisationen ställt krav på att regeringen ska avsätta en separat budget på två miljarder kronor för 2014 för att hjälpa de länder som drabbas värst av klimatförändringarna.

– Kravet är helt i linje med det åtagande som Sverige redan gjort under klimatmötet i Köpenhamn 2009, men regeringen duckar.

– Vi har hört att det ska sättas in pengar i gröna klimatfonder nästa år. Men ingen vet om det återigen är biståndspengar som regeringen tänker märka om till klimatpengar. Vi har inte sett några pengar i budgeten i alla fall, sade Henningsson.

På frågan om vad han anser att regeringen bör ta tag i nu svarar Stefan Henningsson att det är viktigt att pengar styrs över från fossil kol, olja och gas till energieffektivisering och förnybar energi:

– För Sveriges regering är det väldigt viktigt att se över AP-fonderna och våra pensionspengar som faktiskt är placerade i företag som utvinner kol, olja och gas. Även Europeiska utvecklingsbanken investerar fortfarande i kolkraftsprojekt utomlands. Det måste man sätta stopp för. Politikerna måste också ge direktiv till Vattenfall att styra om sin verksamhet mot energieffektiviseringstjänster och hundra procent förnybar energi.

Stefan Henningsson anser att det är bra att Sverige tagit ställning för att uppnå nollutsläpp till 2050, men säger att det skulle kunna uppnås mycket tidigare. Det handlar om politisk vilja och vilja till investeringar och stöd.