SL:s trafikplan för 2020 räknar med att andelen som åker kollektivt då kommer att vara lägre än idag. Det går emot Stockholms läns landstings målsättning om att öka kollektivtrafikens marknadsandelar. Det skriver Dagens Samhälle (nr 16 2011, ej på webben).
– Stora väginvesteringar som Förbifart Stockholm och en stark BNP-utveckling gör att resandet med bilar ökar ännu mer. Ju rikare folk är desto fler åker bil, säger Gunilla Glantz, planeringschef på SL.

I Stockholms län görs nästan hälften av alla resor med kollektivtrafiken. För att höja andelen krävs mer än bara investeringar i nya tåg och bussar, enligt SL.
– Med så hög andel som vi har krävs också restriktioner för biltrafiken, till exempel högre trängselskatt, men det är ett politiskt beslut, säger Gunilla Glantz till Dagens Samhälle.