Personerna på bilden har inget med artikeln att göra.

En ny LO-rapport visar att nivån på visstidsanställda är historiskt hög. Drygt hälften av unga vuxna har ett tidsbegränsat jobb.

LO presenterar en ny rapport som visar att 15,2 procent, eller 618 000 personer, av samtliga anställda är tidsbegränsat anställda. Siffran är historiskt hög och överträffas bara av en mätning 2007, året innan finanskrisen.

Det är vanligare att arbetare än tjänstemän är visstidsanställda. 20 procent av arbetarna är visstidsanställda, vilket kan jämföras med 12 procent av tjänstemännen. I åldern 16-24 år har 52 procent en tidsbegränsad anställning, men bland 55-64 åringar är endast sex procent visstidsanställda.

Det finns även en tydlig skillnad mellan klass och kön, där 25 procent av arbetarkvinnorna är visstidsanställda, medan 10 procent av de manliga tjänstemännen är det.

Hotell- och restaurangbranscherna har flest tidsbegränsade anställningar med 43 procent. 30 procent av arbetarna inom sociala tjänster, uthyrning och fastighetsservice, utbildning och detaljhandel är visstidsanställda. Lägst andel visstidsanställda finns inom tillverkningsindustri och byggverksamhet, med nio respektive åtta procent.

70 procent av de tillfrågade svarar att de skulle föredra en fast anställning. Om heltidsstuderande räknas bort ökar andelen till 79 procent, visar rapporten.