Intensiva rykten har under en period kretsat kring eventuella samtal mellan de stridande parterna i Afghanistan. USA:s försvarsminister Robert Gates har nu bekräftat att “preliminära” kontakter tagits med talibangrupper. Enligt andra företrädare rör det sig om “samtal om framtida samtal”. Samtalen skulle om de blir av bland annat röra stabilitet och fred i Afghanistan efter att Natotrupperna lämnat, vilket de i nuläget beräknas göra 2014. USA har en önskan om att även i framtiden ha baser i Afghanistan, något som också blir en del av eventuella förhandlingar.

En svårighet, enligt företrädare för USA och Nato, är att identifiera vilka som företräder talibanerna, och om de befinner sig i Afghanistan eller utanför landet, exempelvis i Pakistan.