Robert Hannah (L) och Vasiliki Tsouplaki (V) Foto: Riksdagen/Wikimedia

Granskning Dagens Arena har pratat med såväl politiker som representanter för katolska kyrkan om vad de anser om att staten ger mångmiljonbidrag till katolska kyrkan, trots att man har präster som är abortmotståndare och predikar om att kvinnan ska lyda sin man. 

Robert Hannah är vice ordförande i riksdagens kulturutskott som har hand om samfundsfrågorna. Han har engagerat sig i frågan om förbud mot omvändelseterapi och den lagstiftning som finns på området. 

– Jag tycker inte att vi ska ge bidrag till församlingar som går emot den svenska lagstiftningen när det exempelvis gäller abort eller äktenskapet. Men frågan om vems uttalanden som ska räknas ska tydliggöras i den kommande propositionen. Lagstiftningen behöver bli tuffare så att vi inte ger bidrag till samfund som motverkar våra grundläggande värden. Men det är inte några stora åsiktsskillnader mellan riksdagspartierna i frågan, säger han. 

Vasiliki Tsouplaki representerar Vänsterpartiet i kulturutskottet och hon tycker att stödet bör utformas på ett annat sätt än i dag. 

– Det borde vara en myndighet som sköter vem som ska få bidrag och inte regeringen som nu. Tanken var att nya demokratikriterier skulle antas förra hösten, men den nya regeringen drog tillbaka förslaget när de tillträdde. Vi ska inte ha åsiktsregistrering av enskilda föreningsaktiva hos våra bidragsmyndigheter, utan det är vad en förening eller ett trossamfund står för och gör i praktiken som är det centrala. Om personer i ledande ställning går emot allas lika värde och motarbetar demokratin behöver organisationen visa att man har rutiner för att hantera det. Man kan inte ta bidraget för en hel organisation baserat på en persons agerande, säger hon. 

Inte alla katoliker som håller med

Lars Gårdfeldt är teologie doktor och har skrivit en doktorsavhandling om bland annat homofientlig romersk teologi: ”Hatar Gud bögar?” (2005). Han är också präst i Svenska kyrkan i Carl Johans församling i Göteborg och öppet gay. 

– Barn och vanliga katoliker ska inte straffas genom att nekas skattefinansierade bidrag bara för att deras föräldrar hyser och torgför vidriga åsikter. De katoliker jag umgås med är för rätten till preventivmedel, homosexuellas rätt till äktenskap och de önskar sig en framtid där kvinnor tillåts bli präster även inom den romerska kyrkan, säger han. 

Lars Gårdfeldt menar att den katolska kyrkan har stor skuld till död och lidande i världen: 

– Påven Johannes Paulus II och hans efterträdare på påvestolen har hundratusentals människoliv på sina samveten. Genom sin propaganda mot kondomer, förvärrade påvarna de enorma dödlighetstalen i aidsepidemin. Likaså har dessa kyrkliga ledare tusentals kvinnors liv på sina samveten genom sitt farliga, cyniska kampanjande mot kvinnors rätt till fri abort, vilket har lett till hälsovådliga och dödliga aborter utförda av kvacksalvare. 

Katolska kyrkans biskop vill inte kommentera

Katolska kyrkans biskop i Sverige, Anders Arborelius, vill inte svara på Dagens Arenas frågor. Han låter hälsa via sin assistent Agnes Eggerz att Gustav Ahlmans uttalanden får stå för honom. Agnes Eggertz hänvisar till Katolska kyrkans organisation Respekt för livet. Benedicta Lindberg är generalsekreterare där och hon vänder sig mot att mannen ska dominera i äktenskapet: 

– Mannen och kvinnan ska vara jämställda. Det står i bibeln att vi är skapade till Guds avbild. När mannen bestämmer mer är det en kultur som utvecklat sig, säger Benedicta Lindberg.

I övrigt delar hon Gustav Ahlmans syn.  

– Livet börjar vid befruktningen. Därför är abort ett moraliskt ont. Detsamma gäller för preventivmedel som verkar aborterande. Det katolska äktenskapet är ett sakrament som inte kan upplösas. Katolska kyrkan har inte kvinnliga präster, det är kyrkans åsikt att kvinnor inte ska vara präster. Jag har ingen åsikt i frågan själv.

I frågan om homosexualitet är en synd vill inte Benedicta Lindberg ge något definitivt svar.

– Kyrkans uppfattning är att homosexuella inte ska leva tillsammans. Men jag känner trevliga människor som är homosexuella och lever tillsammans. Jag respekterar dem och har ingen egen åsikt.

Är det rätt att ge statsbidrag till samfund som avviker från den svenska lagstiftningen och värderingarna i samhället? 

– Varför ska bara kyrkan ställas mot väggen? Det finns andra organisationer som inte är bra för människan. RFSL får statsbidrag. De driver fram transvården och tjänar storkovan på att dela ut HBTQ- certifikat till olika yrkesgrupper som anser att de är snälla mot dessa människor, säger Benedicta Lindberg. 

Text: Peter Olofsson