Foto: Anna-Lena Lundqvist

Granskning Gustav Ahlman är nybliven katolsk präst i Kristus Konungens katolska församling i Göteborg. Han anser att det är en synd om en man har sex med en man. Han säger också att mannen är kvinnans huvud. Staten betalade ut över 8 miljoner kronor i statsbidrag till den romersk-katolska kyrkan under 2022, samtidigt som den går på tvären mot ett modernt samhälles normer. 

Det är söndag förmiddag. Kön till katolska kyrkan intill den trafikstinna Parkgatan i Göteborg ringlar lång. Inne i kyrkan möter doften av rökelse som tillsammans med de ljusa pojkrösternas sång från läktaren flätar en himmelsk stämning. I koret längst fram omgärdas Gustav Ahlman av unga pojkar. 

Syndabekännelsen inleder mässan. Barn, medelålders, äldre, kvinnor och män jämnt fördelade i alla åldrar, alla står de upp. I sin predikan fastslår Gustav Ahlman att påven som Guds ställföreträdare på jorden har ofelbarhetens gåva. Han talar med mild röst och ser ut över folkhavet i kyrkan: 

– Helvetets portar hotar. Vissa tror sig vara mer katolska än påven själv när de anför att den senaste tidens påvar visst har gjort sig skyldiga till allvarliga avvikelser från den sanna läran, och att man därför inte skulle vara skyldig att följa deras påbud. 

Sex ska bara vara tillåtet mellan man och kvinna

Han inskärper att kyrkans många lemmar ska sträva mot samma mål och stå eniga. Han tar avstånd från de inom katolska kyrkan som ifrågasätter att endast män ska kunna vigas till präster. På samma sätt inskärper han att vi alla är skyldiga att hålla fast vid påbudet att sexuella handlingar bara kan ske mellan en man och en kvinna inom äktenskapet, ett av kyrkans sju sakrament. 

Efter mässan kryssar vi oss fram mellan besökarna som köar för kaffe och smörgås i församlingshemmet. Gustav Ahlman fortsätter på ämnet homosexualitet. 

– Om det finns en överrepresentation av homosexuella präster så är det olyckligt och försvårande. Om det i en prästkommunitet där man lever nära inpå varandra i samma hushåll finns någon som har djupt rotade homosexuella tendenser, då säger det sig självt att det kan uppstå problem. 

Hade katolska kyrkan kunnat undvika pedofilernas övergrepp på pojkar genom att tillåta homosexuella relationer?

– Präster som begår övergrepp missbrukar sin ställning. Det är en stor sorg om en man inte kan känna attraktion till och älska en kvinna. 

Är det inte en påtvingad sorg om kyrkan har den här synen? 

– Man blir inte lyckligare i långa loppet av att leva ut sin sexualitet som homosexuell. De som lever i homosexuella förhållanden kan inte få barn på naturlig väg och de kan inte komplettera varandra som en kvinna och en man kan. Det finns personer med homosexuell läggning som ändå har valt att gifta sig med en person av motsatt kön och då kunnat få barn på naturlig väg. Enligt Gud är all sexualitet som sker utanför äktenskapet mellan en man och en kvinna synd. Man riskerar sin frälsning.

Men om man föds homosexuell är det inget man valt. Vill ni göra om människor? 

– Om en flicka utsätts för övergrepp av sin pappa kanske hon inte kan känna attraktion till män som vuxen. Om en pojke utsätts för övergrepp av en vuxen man kanske han får smak på det, eller drifter kan väckas till liv som gör att han vill ha sex med män som vuxen. Jag tror definitivt att erfarenheter under livet kan forma vår sexualitet.   

Är abortmotståndare

Gustav Ahlman säger att man kan leva ett mycket gott och fullödigt liv utan att ha en sexuell relation. 

– Gud älskar även de homosexuella, men han älskar inte alla gärningar. Grunden är att sexualiteten alltid måste syfta till liv. Därför är inte heller artificiella preventivmedel tillåtet. De utestänger möjligheten till liv och innebär bara ren kroppslig njutning, en egoistisk handling. 

Vad anser du om abort? 

– Orättfärdiga lagar missformar människors samveten. Alla oskyldiga människors rätt till liv är självklar. 

Gustav Ahlman återkommer till äktenskapet och refererar till Efesierbrevets femte kapitel: ”Underordna er varandra i vördnad för Kristus”. 

– Det står också ”älska era hustrur” och ”Ni kvinnor underordna er era män”.  Det betyder inte att mannen kan vara familjens diktator, att kvinnan ska lyda blint. Men om det skiljer i uppfattning inför viktiga beslut så ska mannen bestämma. I det goda, fungerande äktenskapet blir det här aldrig ett problem, för där går makarna åt samma håll. Att mannen ska underordna sig sin kvinna betyder att han ska vara beredd att offra sitt liv för kvinnan. Mannen försörjer exempelvis kvinnan den första tiden när hon måste vara hemma med barnen. Och han ska fatta beslut som är för sin hustrus bästa.

Kvinnan ska underordna sig mannen

Gustav Ahlman understryker att kvinnor och män är skyldiga att lyda en högre ordning. 

– Män representerar Gud, medan kvinnan representerar kyrkan. Först skapade Gud mannen, sedan skapade han kvinnan utifrån mannen. Vi tror att bibeln är sann, att mannen är kvinnans huvud. Men när män missbrukar sin makt har de inte uppfyllt sin plikt att underordna sig Gud. 

Men är inte kvinnor bättre människor om man ser till vilka som sitter i fängelse och startar krig?

– När det gäller brott ja, men det finns säkert minst lika mycket högmod och avundsjuka bland kvinnor. 

Vad innebär det att kvinnor och män kompletterar varandra?

– Kvinnan har genom sin yttre skönhet en möjlighet att attrahera män som är de som förväntas ta initiativ i kärleksrelationer. Det är medfödda egenskaper. Pojkar leker med brandbilar och flickor med prinsessor på dagis. Män kan också ha skönhet, men det är mer påtagligt hos kvinnor.  

När Gustav Ahlman talar om katolska kyrkans syn på äktenskapet, jämställdhet och svensk lagstiftning till 28 ungdomar som besöker kyrkan under våren strax innan han vigs till präst, förklarar han äktenskapets spelregler: 

– Kvinnan ska underordna sig mannen i äktenskapet. Någon måste bestämma, annars blir det ingen ordning alls. Mannen är av Gud satt att leda familjen. Det är ett privilegium för kvinnor att de har så lätt för att underordna sig. Det är därför det finns många fler nunnor än munkar. För som nunna och munk måste man underordna sig. 

”Gud vill inte att kvinnor är präster”

Han fastslår att äktenskapet är evigt. 

– Vi vill att man ska tänka efter innan man gifter sig. Kyrkan kan fastställa att äktenskapet var ogiltigt om det ingicks på falska grunder. Men annars kan makarna inte skilja sig. Om en kvinna exempelvis blir misshandlad kan kyrkan medge att de separerar fysiskt. Äktenskapet kan upphöra i lagens mening i Sverige, men av Katolska kyrkan betraktas makarna ändå som gifta och oskiljaktiga. Och makarna kan inte gifta om sig så länge äktenskapet inte har ogiltigförklarats.

Men varför saknar den katolska kyrkan kvinnliga präster, undrar någon. 

– Jesus var en man och Jesus lärjungar var män. Gud vill inte att kvinnor är präster, svarar Gustav Ahlman. 

Efter mässan denna söndag frågar jag Gustav Ahlman om inte kvinnor har mer empati och själslig mognad för att klara av prästyrket.

– Prästerskapet är ett av sju sakrament, och tecknen vi har att följa är valda av Kristus. I alla situationer i livet ska vi underkasta oss lydnad. Män är bättre på att representera Gud för Kristus var man. Kvinnor är fel materia för sakramentet. 

Har lätt att förstå celibatet

Gustav Ahlman har lätt för att förstå celibatet. 

– Gifta präster har ett kluvet hjärta. För de ska älska sin hustru lika mycket som församlingen. Man kan finna så mycket glädje i att uppoffra sig för sin församling. Samtidigt vet jag att det finns katolska präster som har lämnat ämbetet för att det blev för svårt att leva i celibat. 

Han konverterade till katolicismen för att han imponerades av kyrkans konsekventa hållning i frågor om sexual- och äktenskapsmoral. 

– Medan många andra kristna kyrkor följer med samhällsutvecklingen och anpassar sin lära till världen står katolska kyrkan, den ursprungliga kristna, fortfarande fast. Vi har också fått ett samvete som visar vad som är rätt och fel. Det följer jag.    

Han säger att han i 20-årsåldern precis som många andra unga prövade sig fram med kärleken. Men han har aldrig haft en längre kärleksrelation. Han är 38 år nu. 

– Jag kom snabbt fram till att det inte var vad Gud hade tänkt för mig.

Text: Peter Olofsson
Bilder: Anna-Lena Lundqvist