Stefan Löfven och Sören Juvas. Foto: Anders Löwdin
Stefan Löfven och Sören Juvas. Foto: Anders Löwdin

Socialdemokraternas HBT-organisation blir en formell sidoorganisation. Därmed tar de plats i partistyrelsen och i det verkställande utskottet.

– Det är bra både för socialdemokraterna och för sakfrågan, säger Sören Juvas, HBT-organisationens förbundsordförande till Dagens Arena.

Partistyrelsen vill ändra stadgarna inför kongressen i slutet av maj. På så sätt kommer HBT-organisationen att få status som formell sidoorganisation. De får då delta i verkställande utskottets möten och partistyrelsens sammanträden.

– I de sammanhang där man behandlar frågor som är centrala ur ett HBT-perspektiv så kommer det att sitta någon som har dels bred kunskap och egen erfarenhet och dels företräder en socialdemokratisk rörelse, säger Sören Juvas.

Sören Juvas är stolt och glad att tillhöra Socialdemokraterna i dag. Han tror att det är världens första socialdemokratiska parti där HBT-organisationen får sådan här status.

– Att man uppmärksammar frågan på ett sådant här sätt innebär – precis som när det gäller frågor om jämställdhet – att man tycker att frågan är vital för demokrati, som vilar på mänskliga rättigheter, säger Sören Juvas.