Bild: Flick/Aaronigma

Högerpopulistiska Sannfinländarna kommer med stor sannolikhet att vara med och bilda regering i Finland. Dagens Arena ringde upp Esa Suominen, policychef för finska Socialdemokraterna. Vi har frågat honom om hur han ser på det egna partiets valresultat och det troliga regeringsbildandet med Sannfinländarna.

Riksdagsvalet i Finland blev Sannfinländarnas val. När alla andra riksdagspartier backade gick Sannfinländarna från förra valets dryga 4 procent till 19 procent. Partiet placerade sig bara marginellt under Samlingspartiet och Socialdemokraterna. Mycket pekar på att Finland kommer att få en regeringskoalition där det högerpopulistiska partiet ingår.

Dagens Arena ringde upp Esa Suominen, policychef för de finska Socialdemokraterna (SDP), för att fråga hur han ser på det egna partiets valresultat och det förändrade politiska landskapet.

Hur ser du på valresultatet för Socialdemokraterna?
– Det var inte ett bra resultat på så sätt att det var ett av de sämsta resultaten i partiets historia. Men samtidigt var röstfördelningen i stort helt exceptionell. Det var första gången i Finlands historia som vi hade en sådan här jordskredsseger för ett parti, säger Esa Suominen.

Han framhåller att även om Sannfinländarna gick framåt med 34 mandat tappade SDP bara tre mandat, vilket han, jämfört med övriga partier, ser som en framgång.
– Relativt sett var valet en framgång för oss. I förra valet var SDP på en tredjeplats, nu är vi landets näst största parti och med bara två platsers marginal till det näst största partiet. Man kan kalla det för en defensiv seger.

Samtidigt backade Socialdemokraterna trots allt med två mandat. Hade SDP kunnat göra något annorlunda under valkampanjen?
– Självklart hade vi kunnat förbättra kampanjandet och partimaskineriet är fortfarande inte i bästa form. Men det här är fortfarande förmodligen det bästa resultat vi kunde ha fått fram sett till den nuvarande medie-atmosfären och de politiska tongångarna.

Suominen säger att Socialdemokraterna har problem framför allt i Helsingfors, där man förlorade ett mandat. Till skillnad från landsbygden – där det framför allt är Centern som förlorat väljare till Sannfinländarna – gick väljare i huvudstaden från SDP och Samlingspartiet över till det högerpopulistiska partiet.
– När du har den nuvarande proteströstatmosfären och en ny politisk kraft så tar de röster från hela det politiska spektret. I Helsingfors var det många väljare som i normala fall skulle ha röstat på oss som gick över till Sannfinländarna.

Vilka faktorer banade väg för Sannfinländarna?
– Det handlar om en underliggande frustration. Vi ser det inte bara i Finland utan även i Sverige och i de andra nordiska länderna. Politiken har isolerats från vanliga människor, den har på många sätt professionaliserats av elitister.

– I det klimatet skapas ett tomrum där den populistiska rörelsen kan svära sig fri från ansvar. Sannfinländarna kan säga att det enda politikerna pratar om är miljövänligt bränsle och homosexuellas rätt till adoptioner. De ifrågasätter vad det har att göra med vanliga människors liv. Varför skyfflar vi pengar till Grekland när vi inte har tillräckligt med blöjor på ålderdomshemmen?

Men en migrationsfientlig politik förklarar inte helt Sannfinländarnas framgång i valet, menar Esa Suominen. Den gångna mandatperiodens partibidrags- och korruptionsskandaler har minskat tilltron till de existerande institutionerna. Här har de tre stora partierna som präglat Finlands politiska arena fått ta sin beskärda del av väljarmissnöje.

Mycket pekar på att det kommer att bli en koalitionsregering i Finland som består av Samlingspartiet, Socialdemokraterna och Sannfinländarna. Hur kommer det sig att SDP kan acceptera att regera tillsammans med Sannfinländarna?
– Det finska valsystemet ser annorlunda ut från exempelvis det svenska. Vi har inte koalitionsblock. Självklart är det inte en lag, men det är praxis att det största partiet får statsministerpositionen och sedan formar du en regering med valets vinnare. Det är självklart inte en tilltalande lösning att samregera med Sannfinländarna. Men landet behöver en fungerande majoritet.

Esa Suominen framhåller att viktigare än vilka som bildar regering är vad regeringsprogrammet innehåller.
– Nu ligger bollen hos Samlingspartiet. De kommer förmodligen att rikta en förfrågan till alla de stora partierna om vad de vill se i regeringsplattformen. När regeringsförhandlingarna sedan inleds får vi se om vi når konsensus, annars får förhandlingarna tas från början igen. Förhandlingarna som väntar kommer att vara de svåraste på många år.

Kring vilka frågor kommer det att vara svårast att hitta en gemensam grund?
– Det kommer självklart att handla om den europeiska politiken. Sedan återstår det att se vilka mål Sannfinländarna kommer att vilja ha inom migrationspolitiken. Om de driver en hård linje kommer det att bli ett problem. Med Samlingspartiet kommer knäckfrågan att handla om social rättvisa och att hitta en balans för landets ekonomi.

Hur kommer det sig att SDP har en sådan kritisk inställning till EU:s nödlånsmekanism?
– Vi säger inte nej till nödlånsmekanismen per se, men vi vill att det också ställs krav på den privata sektorn när EU utformar nödlånspaketet.

– Vi har konstruerat den här typen av räddningspaket under en längre period, men vi ser samtidigt växande spekulationer kring exempelvis att Grekland kommer att behöva en rekonstruktion av landets skulder. Så vad är poängen med att ta fram en mekanism, om vi ser att den ändå inte fungerar och att mekanismen fortsätter att bidra till ett risktagande som alltid räknar med att skattebetalarna får betala notan i slutändan? Detta samtidigt som de privata investerarna inte behöver ta på sig ett större ansvar för riskerna.

Samtidigt har det riktats anklagelser mot SDP, Centern och Samlingspartiet för att driva en hårdare linje kring att ställa upp på räddningspaket som en följd av Sannfinländarnas framgångar. Hur ser du på den här kritiken?
– För SDP så är vi helt klart för integration, vi är för EU och vi är för euron. Men vi är inte helt nöjda med vad EU just nu ger oss. EU domineras av högerregeringar och Europaparlamentet domineras av högerpartier. Alltså får vi högerpolitik. Sannfinländarna är kritiska till EU som institution och integrering. Vår inställning till EU skiljer sig helt åt, Socialdemokraterna är kritiska till det innehåll som politiken för med sig.

Vilken eftervalsdebatt väntar du dig inom Socialdemokraterna efter valet?
– Diskussionerna kommer att handla om regeringssamarbetet, om hur det ska se ut och om regeringsprogrammet. Det kommer också att bli en diskussion om landets ekonomi. Vi sa det redan innan valet, Socialdemokraterna kommer inte bara att dela ut honung och blommor. Vi kommer också att föra med oss saxar, det kommer att krävas nedskärningar. Hur dessa nedskärningar ska se ut kommer att vara den stora frågan för den kommande regeringen.