Bild: Caroline Donahue/Flickr.com
Bild: Caroline Donahue/Flickr.com

A-kassan är nere på så låga nivåer att arbetslösa tvingas söka försörjningsstöd för att överleva. “Man ska inte behöva bli fattig bara för att man är arbetslös”, säger Ylva Johansson.

I en rapport som Akademikerförbundet SSR presenterade på måndagen framkommer att både a-kassan och sjukförsäkringen inte längre räcker till för att ge människor tillfälligt stöd. Allt fler människor måste vända sig till socialtjänsten för att söka försörjningsstöd för att överleva.

Den stora skillnaden mellan de olika systemen är att a-kassa och sjukförsäkring bygger på vad man har tjänat som individ. Försörjningsstöd tar i stället hänsyn till hela hushållets ekonomi och innebär att man måste redovisa hela ekonomin in i minsta detalj för att eventuellt kunna få stöd.

Ursula Berge, som är samhällspolitisk chef på SSR, anser att utvecklingen innebär en urholkning av hela idén med inkomstbaserade trygghetssystem:
– Vi får ett samhälle som är räddare. Rörligheten på arbetsmarknaden minskar och i längden skapar det ett förakt för svaghet. Om du inte kan försörja dig i varje givet läge så rasar du ner på någonting som du knappt kan leva på. Detta är raka motsatsen mot tanken på ”den generella välfärden”, säger Ursula Berge.

Hon pekar också på att vi får ett mer ineffektivt samhälle om exempelvis socialtjänsten är den som ska ge stöd till de sjuka i stället för Försäkringskassan.

Ursula Berge får medhåll från socialdemokratiskt håll.
– Det är helt oacceptabelt att a-kassan har en nivå som ligger jäms med försörjningsstödet, säger Ylva Johansson, vice ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Hon tycker det är ”väldigt allvarligt” att människor ska behöva be om försörjningsstöd i stället för att ta del av en arbetslöshetsförsäkring som man betalar till:
– Vi har hamnat på en så låg i nivå i dag att vi inte längre kan tala om en inkomstbortfallsförsäkring, säger Ylva Johansson.
– Regeringen har ju byggt sin politik på den felaktiga uppfattningen att människor är arbetslösa för att de inte vill jobba och man därför ska bli så fattig som möjligt om man blir arbetslös. Detta blir kontraproduktivt eftersom den som blir arbetslös också blir fattig och då hamnar ännu längre ifrån arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna vill ha en inkomstbortfallsförsäkring som innebär att de allra flesta ska få 80 procent av sin inkomst ifall de blir arbetslösa.
– Vi har lagt ett skarpt förslag där vi både höjer taket och ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen. Man ska inte behöva bli fattig bara för att man är arbetslös, säger Ylva Johansson

Moderaterna ifrågasätter i dag den bild som SSR presenterar och köper inte de beräkningar som presenteras.
– I realiteten är det ytterst få som hamnar i denna situation, säger Gunnar Axén, ordförande i Socialförsäkringsutskottet till Dagens Arena.

Utskottet håller nu på att utreda hur den framtida a-kassan kan komma att se ut men Gunnar Axén vill inte ge några kommentarer förrän i januari 2015 när resultatet ska presenteras.