“Det finns inget som tyder på att man kommer sluta varsla.”

På måndag presenterade LO-distriktet i Stockholms län en ny rapport som visar på en kraftig ökning av antalet varsel i Stockholms län jämfört med 2010 och 2011. Under 2012 varslades hela 16 000 i Stockholms län. Men Elisabeth Brandt Ygeman, försteombudsman i LO-distriktet i Stockholms län, tror att det finns ett slags mörkertal på Stockholms arbetsmarknad.
– Det här är bara de varslade, vi vet att på Stockholms arbetsmarknad är det många anställningar som bara upphör, eftersom så många har visstidsanställningar eller andra osäkra anställningsformer i Stockholm, säger hon till Dagens Arena.

Någon ljusning för “motorn i Sveriges ekonomi” lär vi inte heller få se den närmaste tiden.
– Det finns inget som tyder på att man kommer sluta varsla, sen kan man aldrig veta hur många som de facto verkställs, säger Brandt Ygeman.

Enligt LO kommer varslen i många olika branscher och rör inte bara exportindustrin. De enda som klarar sig undan är de med de allra högsta lönerna och bästa utbildningarna. Men varslen når långt in i tjänstemannayrken.
– Varslen på Astra Zeneca och Telia visar att det inte bara är LO-jobb som varslas, utan det finns på tjänstemannasidan också.

Från LO-distriktet i Stockholms läns sida kräver man nu mer individanpassade lösningar för de arbetslösa och ett starkare regionalt mandat att gå in med kompetenshöjande insatser. Dessutom vill man se fler utbildningsplatser och en satsning för att säkerställa att de arbetslösa som saknar gymnasieutbildning får möjlighet att skaffa kompetens utan att behöva lånefinansiera utbildningen.
– Det är färre komvuxplatser och mindre möjligheter att skola om sig i dag. Det är en blandning av kommunala och statliga system men kommunerna ska absolut göra mer, säger Elisabeth Brandt Ygeman till Dagens Arena och fortsätter:
– De företag som varslar i dag borde man diskutera med. Om två år kanske de behöver anställa igen. Då bör man titta på om det finns möjligheter att anställa de som varslats, de kanske i så fall borde gå in i utbildningar tills dess.