Jane Stegring

Stockholms sjuksköterskor fick mindre än två procent i löneökning i år. ”Många sjuksköterskor slutar fast de inte vill, för att lönen är dålig.”, säger Vårdförbundets Jane Stegring.

Sjuksköterskan Johanna Dahlén jobbar på kvinnokliniken på KS i Huddinge. I dag berättade Dagens Arena att hon har sagt upp sig på grund av Stockholms landstings låga löner. I stället ska hon börja jobba på ett bemanningsföretag där hon får 7 000 kronor mer i månadslön.

Hennes kollega Hanna Thorsin funderar på att följa samma väg. De är båda väldigt arga på hur arbetsgivaren Stockholms läns landsting skött årets lönerevision.

Jane Stegring, vice ordförande för Vårdförbundet i Stockholm, har förståelse för deras ilska.

– Frustrationen hos många är att de slutar fast de inte vill, för att lönen är dålig. Det är det som är så tröttsamt. Landstinget säger att sjuksköterskornas kompetens behövs, men arbetsgivarens uttalanden harmonierar inte med utfallet. Det finns en jättestor besvikelse på hur Stockholms landsting hanterar lönesättningen, säger hon.

Situationen på kvinnokliniken i Huddinge, med hög personalomsättning och kort introduktionstid, känner Jane Stegring väl igen.

– Det som vården gör i dag är att man slår vårdens verklighet i huvudet på alla direkt efter examen. Gärna till sommaren när resten av bemanningen går på semester, säger hon.

Samtidigt hyser Jane Stegring förhoppningar om framtiden och ser väldigt många möjligheter. Hon menar att fack, sjuksköterskor, chefer och läkare är enade om att arbetssituationen är ohållbar och att det inte kan fortsätta på samma sätt.

– Gör arbetsgivaren inte förändringar så kommer man att fortsätta på inslagen väg. Om lönerna inte ökar och lönestrukturen inte utvecklas så kommer landstinget att stå inför samma problem som det alltid gjort, med underbemannade vårdavdelningar och stressade sjuksköterskor. Det behövs luft i ett system som i dag är helt slut, säger hon.

I en tidigare intervju med Dagens Arena menade Jane Stegring att det är bra att sjuksköterskor tar ansvar för sin arbetssituation genom att säga upp sig. Sjuksköterskorna Johanna Dahlén och Hanna Thorsin tycker att det är en konstig reaktion från facket. “Det handlar mer om att fly problemen om man säger att sjuksköterskor ska säga upp sig”, sa Johanna Dahlén till Dagens Arena.

Jane Stegring står fast vid sitt uttalande och menar att i sig är det inget fel i att säga upp sig.

– Om sjuksköterskorna slutar i frustration och vården fungerarar som någon sorts löpande band, då är det ett problem. Som legitimerad sjuksköterska har jag dessutom ett ansvar för att protestera om jag inte får tillräckliga förutsättningar att sköta mitt jobb, säger hon.