Bild: Twitter/ @_alfray
Bild: Twitter/ @_alfray

Några hundralappar. Det är löneökningen för Stockholms barnmorskor i år. Vårdförbundet varnar för personalflykt och stängda avdelningar i länet i sommar.

De välbekanta larmen om personalbrist i sjukvården börjar nu ljuda lagom till vårdens högst belastade årstid. Samtidigt landar ett ovälkommet brev i Stockholms barnmorskors brevlådor. De får veta att årets löneökning förmodligen inte landar på mer än 1,2 till 1,7 procent.

Risken för att personalen flyr Stockholms läns landsting är påfallande, enligt Jane Stegring Vårdförbundet.

– Vi är jätteoroliga, vi vet att många väljer att sluta eller jobbar i andra län för att de inte vill vara i Stockholm. Det är bra att personalen tar ansvar för sin situation och slutar om de inte får betalt för sitt jobb. Det här kan vara droppen som gör att de försvinner, säger hon.

De låga löneökningarna i Stockholm kan jämföras med exempelvis Region Skåne där lönerna höjs med 3,5 procent, eller Värmland där barnmorskornas löner ökar med 5 procent. Jane Stegring upplever att missnöjet bland Stockholms bland Vårdförbundets medlemmar har växt det senaste året.

– Erfarna sjuksköterskor som jobbat mer än 25 år säger: ”Får jag inte mer i årets löneöversyn så sticker jag härifrån”. Cheferna är också frustrerade över åtstramningarna på personalen, de vet inte vad de ska ta sig till, säger hon.

De senaste åren har Stockholms landstings sjukvård fått 118 extra miljoner för att förbättra vården. Landstinget har också satsat miljardbelopp på högteknologiska maskiner. Men om man gör sådana investeringar är det också viktigt att man lägger pengar på personalen och i dagsläget är Jane Stegring tveksam till att så har skett.

– Givetvis finns det sjukhus som kommer att fungera väl trots detta, men på andra ställen kommer avdelningar vara tvungna att stänga för att man inte har personal. Då är nya maskiner en oklok prioritering, säger hon.